خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 30
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 796
رتبه علمی در بین Azad University: 264
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان

بررسی سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیبررسی جایگاه و اهمیت یادگیری خودتنظیم در یادگیری الکترونیک در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیبررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خودشکوفایی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیبررسی رابطه سبک رهبری با سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی در مدیران و معاونین دوره ابتدایی شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیتاثیر و مجاز فضاشبکه های اجتماعی بردر مرز طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیرابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و تعارض زناشویی معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیرابطه ویژگی های شخصیتی با انگیزش پیشرفت از طریق واسطه گری هوش هیجانی و عزت نفس در دانش آموزان نوشته ابراهیم یعقوب زادهبررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی98-97 نوشته مریم کاوهبررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی معلمان شهرستان دلفان در سال تحصیلی98-97 نوشته مریم کاوهبررسی و تبیین نقش عوامل روانشناختی و خانوادگی در رابطه با اعتیاد در میان دانش آموزان پسرمقطع متوسطه دوم شهرستان دلفان نوشته سعید رستمی و مریم کاوهتبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس هوش معنوی وذهن آگاهی با میانجی گری تاب آوری در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دلفان نوشته سعید رستمیبررسی رابطه اشتیاق شغلی و تابآوری با کیفیت زندگی آموزش دهندگان زن و مرد نهضت سواد آموزی شهرستان دلفان در سال تحصیلی97-98 نوشته سعید رستمیبررسی رابطه امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیپیش بینی اضطراب براساس تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان شهرستان دلفان نوشته سعید رستمیبررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی نوشته معصومه محمدی گلباغی و فرزاد رستمی خرم آبادیرابطه ویژگی های شخصیتی و شغلی با عملکرد معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 96-95 نوشته سعید رستمی و ابراهیم یعقوب زادهتاثیر شبکه های مجازی بر افزایش طلاق (مطالعه موردی شهرستان نورآباد لرستان) نوشته سعید رستمی و ابراهیم یعقوب زاده و جواد رستمیکاربرد بادبندهای واگرا در سازه های فولادی نوشته صفی کرمیان کنگاوریبررسی رابطه بین تعهد سازمانی و بهره وری سازمانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 96 - 95 نوشته سعید رستمی و ابراهیم یعقوب زاده و همت محمدی و جواد رستمیتوانمند سازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی (محله الفت آباد) نورآباد لرستان نوشته صفی کرمیان کنگاوری