خلاصه فعالیتهای علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 325
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 130
رتبه علمی در کل کشور: 477
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 34
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پیشاتاریخ دانشگاه در ایران نوشته مقصود فراستخواهمسئله اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران) نوشته سیدهادی مرجائیواکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا نوشته مقصود فراستخواهنقش آموزش عالی در برنامه ریزی های فرایندی کلان شهر تهران نوشته سیما بوذریگونه شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو جهانی شدن/ سازی آموزش عالی نوشته حمید جاودانیچارچوبی برای کلیدی ترین شایستگی های یادگیری آینده نوشته مطهره حمزه رباطی و حمید جاودانیدانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی نوشته غلامرضا ذاکر صالحیکارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست ها و اقدام ها نوشته مهتاب پورآتشیجذب دانشجویان بین المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش های پیش رو نوشته هما فضلی یزد و اصغر زمانی و مهتاب پورآتشیدر رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران نوشته مقصود فراستخواهدامنه و تنوع نوآوری ها در راهبردهای پژوهشی محققان موسسات سیاست پژوهی ایران نوشته مقصود فراستخواهتحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه نوشته اصغر زمانی و مهتاب پورآتشی و هما فضلی یزدایجاد و بهبود شبکه تبادل دانش ضمنی در آموزش عالی نوشته اصغر زمانیالگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی نوشته غلامرضا ذاکر صالحیتحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور نوشته غلامرضا ذاکر صالحیتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی نوشته غلامرضا ذاکر صالحیتحلیل محتوای برنامه های توسعه آموزش عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی نوشته مقصود فراستخواهنرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان نوشته احمد رضا روشنپارک علم و فناوری دانشگاهی پیش برنده توسعه اقتصاد ملی: واکاوی تجربه چین نوشته مهتاب پورآتشی و اصغر زمانیروایت زنان عضو هیات علمی از توازن کار و زندگی؛ مطالعه ی پدیدارشناسی نوشته سمیه فریدونی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نگرش کلی به فعالیتهای بخش کشاورزی "زراعت و باغداری" (1379)نگاهی اجمالی به قوانین زمین داری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (1383)محدودیتهای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و راه برون رفت از آن ()وضعیت قیمت، حمایت و تعرفه های چند محصول در برخی از کشورهای جهان (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی آثار افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش های کشاورزی و صنعت بر روی توزیع درآمد مجدد آن در اقتصاد ایران (1381)پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی (1378)راهکارهای اشتغالزایی در بخش کشاورزی ایران (1377)تامین قطعات یدکی نیاز فوری و حیاتی مکانیزاسیون کشاورزی (1378)اشتغال در بخش کشاورزی (1377)فعالیتهای زنان در امر کشاورزی (1377)بررسی شرکت های تعاونی زنان روستایی(استان کرمانشاه) (1378)چگونه می توان رشد کشاورزی ،فقرزدایی ومحیط پایدار داشت؟ (1378)گزارش نهایی طرح پژوهشی تضمین خرید آرد بجای گندم (1377)بررسی توانایی های بخش کشاورزی در بهبود تراز پرداختهای کشور ،قسمت اول: بخش کشاورزی و نقش آن د رتوسعه اقتصادی کشور (1378)گزارش مقدماتی تشکل های اجتماعی و صنفی در بخش کشاورزی "روندهای گذشته ،چشم اندازهای آینده" (1378)زنان روستایی و اشتغالزایی آنان (1377)چشم انداز تولید محصولات زراعی و باغی در برنامه توسعه‮‭1379-83‬ (کمیات مهم) (1384)اثرات کاربرد نهاده هاو حذف یارانه برتولیدات کشاورزی( استان فارس) (1378)تدوین مدل تعیین نرخ بهینه پیمان ارزی محصول خرما (1378)ارکان سنتز ملی 3 (1378)بررسی برنامه های عمرانی بخش کشاورزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی (1380)ساختار هزینه تولید و عرضه گندم در ایران: یک تحلیل اقتصاد نسبی (1378)خلاصه گزارش بررسی نوسانات قیمت سیب زمینی و پیاز در ایران (1381)راهنمای اطلاعات به ناامنی غذایی در سطح ملی و آسیب پذیری و سیستمهای تهیه نقشه: سابقه و اصول آن (1378)بازارهای جهانی مواد غذایی در قرن ‮‭21‬ سیاست ها و محدودیت های محیطی و منابع (1378)توافقنامه ها و تفاهمنامه های همکاری وزارت جهاد کشاورزی (1381)برآورد مزیت نسبی محصولات اساسی زراعی و دامی براساس آمار سال ‮‭1381‬ (1384)برنامه پنجساله دوم زراعت: (گندم) (1376)مروری بر سیاستهای حمایتی گوشت مرغ در کشورهای منتخب و تحلیلی بر فرایند تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ در سال های ‮‭1373-83‬ (1384)الحاق چین به سازمان جهانی تجارت (1386)