Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 279
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 130
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 482
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاه دولتی: 34
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مفهوم و کاربرد انعطاف پذیری در اقتصاد مقاومتی با رویکرد سرمایه انسانی
فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی1401
2سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

فصلنامه فناوری آموزش1401
3تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده و زبان مادری بر امید تحصیلی در دانشجویان


هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی1401
4ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی1398
5شناسایی ابعاد شتاب دهنده های تولید علم در توسعه علمی و مدیریت آموزش و پژوهش در دانشگاه های دولتی ایران: مطالعه داده بنیاد
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی1399
6مطالعه قلدری دانشگاهی در گروه های آموزشی؛ مورد مطالعه (علوم انسانی و فنی و مهندسی)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران1401
7الگوی تامین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی
دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی1400
8سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر سیاست های عمومی: از دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی
فصلنامه راهبرد فرهنگ1400
9شناسایی عوامل و چالش‍های تولید علم در میدان دانشگاهی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1400
10ارائه الگوی عوامل موثر بر ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شرایط تحریم های سیاسی و اقتصادی: یک مطالعه کیفی
مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی1401
11بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین کننده کیفیت آموزش عالی

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی1398
12آسیب شناسی حوزه امنیت سایبری در خصوص اینترنت اشیا و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری بلاکچین
اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
13آسیب شناسی توسعه تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری بلاکچین
اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
14اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران
فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران1401
15تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴
فصلنامه راهبرد فرهنگ1392
16بررسی تحلیلی ابعاد و مولفه های دانشگاه پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه پژوهی
فصلنامه راهبرد فرهنگ1398
17انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع گرایانه ظرفیت ها و محدویت های الگوی دانشگاه کارآفرین به مثابه موتور نوآوری
فصلنامه راهبرد فرهنگ1399
18شناسایی و اولویت بندی مولفه های سازمان دانش محور
فصلنامه راهبرد فرهنگ1399
19طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل های مدل رتبه بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی ایران
فصلنامه راهبرد فرهنگ1400
20بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی)
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1393
21رابطه حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه1396
22واکاوی عناصر موثر بر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1394
23آینده پژوهی تاثیرات بحران کووید ۱۹ بر آموزش عالی
فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1399
24دانش آموزان ایرانی و مدرسه فرداآینده تربیت و تربیت آینده
همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید1400
25طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه های کشور
فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی1400
26نقد فرهنگ ناب آموزش عالی از منظرفرهنگ سازمانی شایسته محور
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1400
27لزوم توجه به اندازه گیری کارایی و بهره وری بخش های عمومی کشور در برنامه پنجم توسعه براساس ارزیابی کارایی فنی صنعت توزیع ایران با تکنیک DEA
فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه1389
28بررسی عوامل داخلی تقویت کننده فرایند خروج نخبگان علمی از کشور
فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه1383
29جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در ایران
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1381
30رهیافت های مشارکت زنان روستایی در توسعه روستا
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1380

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ردیفعنوان طرحسال نشر
1نگرش کلی به فعالیتهای بخش کشاورزی "زراعت و باغداری"1379
2نگاهی اجمالی به قوانین زمین داری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا1383
3محدودیتهای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و راه برون رفت از آن
4وضعیت قیمت، حمایت و تعرفه های چند محصول در برخی از کشورهای جهان1381
5گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی آثار افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش های کشاورزی و صنعت بر روی توزیع درآمد مجدد آن در اقتصاد ایران1381
6پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی1378
7راهکارهای اشتغالزایی در بخش کشاورزی ایران1377
8تامین قطعات یدکی نیاز فوری و حیاتی مکانیزاسیون کشاورزی1378
9اشتغال در بخش کشاورزی1377
10فعالیتهای زنان در امر کشاورزی1377
11بررسی شرکت های تعاونی زنان روستایی(استان کرمانشاه)1378
12چگونه می توان رشد کشاورزی ،فقرزدایی ومحیط پایدار داشت؟1378
13گزارش نهایی طرح پژوهشی تضمین خرید آرد بجای گندم1377
14بررسی توانایی های بخش کشاورزی در بهبود تراز پرداختهای کشور ،قسمت اول: بخش کشاورزی و نقش آن د رتوسعه اقتصادی کشور1378
15گزارش مقدماتی تشکل های اجتماعی و صنفی در بخش کشاورزی "روندهای گذشته ،چشم اندازهای آینده"1378
16زنان روستایی و اشتغالزایی آنان1377
17چشم انداز تولید محصولات زراعی و باغی در برنامه توسعه‮‭1379-83‬ (کمیات مهم)1384
18اثرات کاربرد نهاده هاو حذف یارانه برتولیدات کشاورزی( استان فارس)1378
19تدوین مدل تعیین نرخ بهینه پیمان ارزی محصول خرما1378
20ارکان سنتز ملی 31378
21بررسی برنامه های عمرانی بخش کشاورزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی1380
22ساختار هزینه تولید و عرضه گندم در ایران: یک تحلیل اقتصاد نسبی1378
23خلاصه گزارش بررسی نوسانات قیمت سیب زمینی و پیاز در ایران1381
24راهنمای اطلاعات به ناامنی غذایی در سطح ملی و آسیب پذیری و سیستمهای تهیه نقشه: سابقه و اصول آن1378
25بازارهای جهانی مواد غذایی در قرن ‮‭21‬ سیاست ها و محدودیت های محیطی و منابع1378
26توافقنامه ها و تفاهمنامه های همکاری وزارت جهاد کشاورزی1381
27برآورد مزیت نسبی محصولات اساسی زراعی و دامی براساس آمار سال ‮‭1381‬1384
28برنامه پنجساله دوم زراعت: (گندم)1376
29مروری بر سیاستهای حمایتی گوشت مرغ در کشورهای منتخب و تحلیلی بر فرایند تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ در سال های ‮‭1373-83‬1384
30الحاق چین به سازمان جهانی تجارت1386

کنفرانسهای برگزار شده موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاکنون 0 کنفرانس توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکنون با 214 پژوهشگر از 56 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 137 مقاله نویسنده اول
   • 82 مقاله نویسنده دوم
   • 67 مقاله نویسنده سوم
   • 28 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,421,667 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support