خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 146
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 649
رتبه علمی در بین Azad University: 221
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

تاثیر انگیزش بر یادگیری دانش آموزان رویکردها و راهکارها نوشته گلفام الیاسیاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات و تعارضات زناشویی زوجین نوشته مریم شریعتی فربررسی اهمیت مولفه های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته ژاله الماسیتاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رابطه چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود نوشته یحیی شیرینقش خانواده و فرهنگ مدرسه در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نوشته زهرا کشوریبررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی و سرسختی روان شناختی (تعهد، کنترل، مبارزه جویی) در دانشجویان دختر و پسر نوشته جواد تجربررسی اثر معنا درمانی با محتوای مذهبی بر سلامت روانی زنان مراجع کنند ه به کلینیک نوشته جواد تجرتداوم هنر ابتدایی در لرستان نوشته حجت اله حسنوندکیفیت حسابرسی، ویژگی های شرکت و خوانایی گزارشگری مالی نوشته یحیی شیریبررسی و تحلیل تنش ترک در خط جوش در مخازن تحت فشار نوشته پروانه امجدیانمعانی ثانوی سوال در غزلیات حافظ نوشته فرشید وزیلهنگاهی نو به معانی ثانوی امر در غزلیات سعدی نوشته فرشید وزیلهمقایسه تاثیر مکمل های آلی، معدنی و نانو کروم بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی بره های پرواری نژاد مهربان نوشته فرشید قاسمی کسمائی و شادمان صفری منجق تپهبررسی تاثیر هوش معنوی بر خود شفقت ورزی در دختران مقطع دبیرستان شهر کرمانشاه (پائیز ۱۴۰۱) نوشته زینب زنگنهاثرات نقص هندسی اولیه و پارامتر غیرموضعی متغیر بر ارتعاش نانوورقهای مدرج تابعی چند جهته نوشته حیدر فاضلیتحلیل اثرات پارامتر غیرموضعی متغیر و نقص هندسی اولیه بر فرکانس نانوورقهای مدرج تابعی متخلخل نوشته حیدر فاضلیبررسی نقش و سهم تفکر انتقادی در پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان کنگاور در سال ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ نوشته زینب اله دانه و صابر شریفیبررسی نقش فضای مجازی بر میزان انگیزه مطالعه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سنقر نوشته میثم همتی و صابر شریفیپیش بینی اشتیاق به تحصیل و سرزندگی تحصیلی بر اساس انگیزش پیشرف ت در بین دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر دزفو ل نوشته مهتاب قلندریانمقایسه اثر بخشی روش های سنتی تدریس و روش های تدریس نوین در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوشته روژین محمدی