خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 141
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 624
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 123
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

تعیین مقاومت بیشینه فشارشی بتن لیکا با استفاده از شبکه عصبی پیشخورسه لایهه با تعداد نرون های مختلف در لایهه پنهان نوشته منا کیا جمالی و حسین رزاقیتعیین مقاومت بیشینه کششی بتن لیکا با استفاده از شبکه عصبی پیشخور باتعداد نرون های مختلف در لایهه پنهان نوشته منا کیا جمالی و حسین رزاقیدرآمدزایی اقتصادی شهرها در راستای تحقق حکمروایی خوب نوشته علی مهدیبررسی کارکردهای مدیریت شهری در سامانه نظارت همگانی نوشته علی مهدیبررسی خدمات اجتماعی و رفاهی در سکونتگاههای غیررسمی نوشته علی مهدیتاثیر نظم بصری بر معماری و سیمای شهری نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادیساماندهی محورهای بصری شهرها در جهت کیفیت فضاهای عمومی نوشته علی مهدیهوشمند سازی ساختمان در معماری مدرن شهری نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادیکاربرد بتن در صنایع ساختمان سازی و معماری نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادیطراحی کاربردی معماری شهری از دیدگاه زیست محیطی نوشته علی مهدیگسترش شهر الکترونیکی در توسعه خدمات نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادیبررسی معماری در طراحی شهرهای هوشمند نوشته علی مهدیبررسی شکل گیری ساختار فضایی در معماری شهرها نوشته علی مهدیشاخص و ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادینقش کاربردی فضای سبز شهری در توسعه پایدار نوشته علی مهدیلزوم پیشگیری از عواقب رشد جمعیت شهری با کنترل مهاجرت نوشته علی مهدیاثرات کالبدی- فضایی سیستم مترو در کلانشهرها نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادیابعاد مشارکت شهروندان در شناسایی مخاطرات شهری نوشته امیرعلی اشرفیان پور مهابادیمطالعه و بررسی نقش سرمایه اجتماعی با تاثیر مولفه اعتماد سازمانی کارکنان نوشته محبوبه دوره گردمطالعه و بررسی مدیریت دانش با نقش میانجی تعالی سازمانی در سازمانها نوشته محبوبه دوره گرد