خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی علامه امینی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 74
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 753
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 169
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی علامه امینی

مطالعه تاثیر انگیزه کاری و رهبری برعملکردشغلی با توجه به رضایت شغلی (موردمطالعه : کارکنان دانشگاه مازندران) نوشته هدی خوئینی و رضا رستگارروشنبررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی و درگیری شغلی (مورد مطالعه : معلمان آموزش متوسطه اول شهرستان بابل ) نوشته خاطره گرجی زاده بائیمطالعه کیفی مولفه های تاثیرگذار در درآمد پایدار شهرداری ها نوشته قادر بی کس گردآلودآسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون سپاری خدمات شهری نوشته محمد احمدیبررسی تاثیر نظام مدیریت عملکرد بر توانمندسازی کارکنان در شهرداری فریدونکنار نوشته محمد احمدیبررسی نقش مبلمان شهری بر فضای اجتماعی و روانی شهرها نوشته محمد احمدیکاربرد هوش مصنوعی و سیستم های خبره در سیستم های حسابرسی و حسابداری نوشته حسین جعفریاثربخشی بازی درمانی گروهی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته مسعود طالبیاثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر میزان پرخاشگری دانش آموزان نوشته مسعود آتش باراثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته مسعود طالبی و مسعود آتش بارکیفیت اطلاعات حسابداری و میزان حق الزحمه کارکنان میانی و عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر جوادی نیابررسی رابطه ی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حسن مهدی پورچاری و سیدحسین نسل موسویمطالعه تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به رضایت و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان مورد مطالعه :شرکت پارس خودرو نوشته سیدجابر حسینی و علی فرنگیتاثیر برخی ویژگیهای مدیریت بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر جوادی نیابررسی رابطه بین توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و ریسک غیرسیتماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر جوادی نیابررسی ارتباط بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و هزینه های نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر جوادی نیابررسی رابطه بین توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و درماندگی مالی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر جوادی نیابررسی رابطه محدودیت محیطی و محدودیت تامین مالی بر ریسک غیر سیتماتیک با توجه به توانایی مدیریت و ارتباطات سیاسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر جوادی نیافرآیند طراحی معماری پارامتریک وشکل گیری آن در معماری معاصر کشورهای اسلامی نوشته هادی امینی برنجستانکی و محمدمهدی وطن دوستمطالعه تاثیر تعهد به مسیولیت اجتماعی بنگاه بر رضایت رفتار کارکنان با توجه به مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملی استان مازندران) نوشته فاطمه بابایی نژاد

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی علامه امینی

تاکنون 1 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی علامه امینی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی علامه امینی به صورت زیر است: