خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی شمس گنبد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 575
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 384
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی شمس گنبد

شیوه برطرف کردن مشکل بیش فعالی دانش آموزان نوشته جمال الدین بهلکهبررسی نقش برنامه درسی پنهان در تجارب یادگیری دانش آموزان نوشته جمال الدین بهلکهبررسی نقش تغذیه و ورزش بر سلامت روان دانش آموزان نوشته جمال الدین بهلکهبررسی نقش فضای مجازی و بازی های رایانه ای در پرخاشگری دانش آموزان نوشته جمال الدین بهلکهبررسی عوامل موثر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته فرزاد مظفریبررسی بین انگیزه کاری با کیفیت زندگی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گنبد کاووس نوشته ملیحه خسروی و رحیمه کم و الناز رحیمی راد و محسن خسرویبررسی مطالعات در حوزه ی مدیریت کلاس و خودکارآمدی (مطالعه مروری) نوشته نعیمه قربانیاثر بخشی درمان میتنی بر پذیرش و تعهد بر روابط بین فردی در افراد بزرگسال مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) نوشته علیرضا امیرشاهیرابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان گنبد کاووس سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نوشته ملیحه خسروی و محسن خسرویرابطه بین طلاق عاطفی والدین با احساس تنهایی دختران پایه ششم ابتدایی نوشته فاطمه فرخی و زینب محمدیمرور سیستماتیک مطالعات حوزه سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان (مرور سیستماتیک) نوشته فائزه ساویسمروری بر بسته بندی ظروف فلزی در صنایع غذایی: مواد، شکلها و روشهای نوین نوشته سیدجلال حسینیاقدام پژوهی : چگونه توانستم گروه گریزی دانش آموزانم را در پایه ششم برطرف کنم ؟ نوشته مهدی شریفیانگربه وحشی (Feis silvestris) نوشته نیلوفر رضوانی و یاسمین نرماشیری و عارفانه آجدانی و نازنین هابیل و مبینا کاظمیشناخت زنبور عسل آپیس لابوریوسا (Apis laboriosa) نوشته الناز بابایانی و سحر خوجملی و مبینا پوران مقدمتنوع زیستی و زادآوری گونه قرقاول نوشته زهرا صابری زاده و هدیه حاتمی فرد و محدثه پارسایی راد و فاطمه زرافشانشناخت حیوان شوکا، ویژگی های ظاهری و رفتاری، میزان پراکندگی در کشور و تهدیدات نوشته سعیده پورمحمودی و آسیه مرادی و مینا میری و ریحانه شیخی صادقیشتر یک کوهانه ترکمن صحرا نوشته پوریا اسداله پورقلعه جوقی و فاطمه رجبلو و نرگس جهانتیغ و مهدخت چنگیزیمرال هیرکانی، نماد تنوع جنگل های شمالی ایران نوشته شهلا صحرایی و مریم عجم خیجی و طاهره عرب و بهار مفیدیروباه ترکمنی و خطراتی که آنرا تهدید می کنند نوشته شایان رادمرد و محمدامین رضوانی و راضیه عشری گرمرودی و فاطمه قربان پور