نشستهای برگزار شده انجمن فیزیک ایران

تاکنون 1 نشست توسط انجمن فیزیک ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست نشستهای انجمن فیزیک ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن فیزیک ایران (35 عضو)

محمدرضا رشیدیان وزیری دانشیار
حسن اکبری زارع ;کارشناسی ارشد فیزیک-معلم فیزیک و ریاضی آموزش و پرورش
معصومه شاهسواری دبیر فیزیک منطقه 5 تهران
امیرحسین خسروی پور استادیار
محمد لک استاد دانشگاه دولتی سمیه نجف آباد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)/دانشگاه سپهر اصفهان
فرناز دادستان استادیار_پژوهشگر
یاشار بهمند عضو هیات علمی مرکز مهارت اوج و مدیرعامل مجموعه دانش ناب
محمد یوسفی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سعیده صادقیان دانشگاه مازندران
تقی محسن پور دانشیار
پریسا هوشمند
عسگر حسین نژاد دانشجوی دکترا دانشگاه تبریز
مرضیه بهرامی Computer Science. PostDoc Position Waterloo University
بابک مولایی استادیار
مجید پورعبدالمناف تبریزی particle physics
کورش محمدپور پیش بین و پژوهشگر سازمان هواشناسی کشور
الهه افسانه
مهران حسین زاده دیزج دکتري برق-الكترونيك
فرشاد خوشنود هیأت علمی
محمد هادی پیراحمدیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
پویان قنبری کارشناسی ارشد برق قدرت-دانشجوی دکترای برق
عباس افسری دانشجو کارشناسی ارشد موسسه دبی للمستقبل
طاهره دیریکوند دکتری فیزیک اتمی مولکولی
سعید چولکی دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین زیباسرشت استاد تمام شیمی دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
،دکتر مهیاد غفارزاده، استادیار
ایمان یعقوبی
سید مهدی بنی فاطمه
ساسان کریمی محقق پسادکتری مطالعات آمریکای شمالی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
مهدی جعفری تیله نوئی دانشجوی دکتری
محمد عرب دانشجوی دکترای متالورژی
احمد شهبازی دانشیار
شه روز نصیریان دکتری نانو فیزیک
محمد حسین صحافی پژوهشگر
امیر زلتی استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند

اگر شما هم عضو انجمن فیزیک ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.