نشریه برترین های آب و آبیاری

نشریه برترین های آب و آبیاری عنوان جدید مجله سابق نشریه تخصصی آب و آبیاری است که از سال ۱۴۰۰ با شمارگان جدید منتشر می شود.

این نشریه به عنوان نشریه تحلیلی-ترویجی از کلیه اساتید ، متخصصان و کارشناسان رشته های مرتبط با آب و آبیاری ،خاک و کشاورزی برای ارائه مقالات علمی، تحلیلی و کاربردی دعوت به عمل می آورد.

هدف اصلی از انتشار این نشریه،فراهم نمودن فضایی برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش های علمی ، فنی و تخصصی میان اساتید و کارشناسان و صاحب نظران و همچنین جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین المللی با کشاورزان و بهره برداران و اعتلای سطح دانش در زمینه کشاورزی و آبیاری می باشد.

این نشریه به صورت ماهنامه و منظم چاپ می شود.

نشریه «برترین های آب و آبیاری» در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل و همچنین سایر مباحث مرتبط با آب و آبیاری مقاله می پذیرد:

  • کلیه زمینه های مرتبط با آب و آبیاری

  • سیستم ها و سامانه های نوین آبیاری

  • مباحث کشاورزی مرتبط با آب و خاک

  • بررسی چالش ها، تنگناها و نارسایی های موجود در این عرصه

  • ارائه راه کارهای عملی و علمی در بخش آبیاری

  • ترجمه مقالات علمی از سایت ها و ژورنال های معتبر خارجی در زمینه آب و آبیاری و کشاورزی

علاقه مندان می توانند مقالات خود را با توجه به موضوعات مورد نظر به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.