فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

Journal of Urban Economics and Management

این نشریه علمی پژوهشی با بهره ­گیری از توان علمی اساتید و محققان صاحب­ نام کشور در عرصه اقتصاد و مدیریت شهری پس از دریافت مقالات وزین علمی صاحب­نظران متعدد در حوزه ­های مرتبط با اقتصاد و مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، اقتصاد مقاومتی ، مالیه شهری، مدیریت شهری، بانکداری، حمل ونقل شهری، اقتصاد گردشگری، آموزش و اقتصاد شهری با بررسی کارشناسانه، داوری و تایید هیات تحریریه، اقدام به نشر این یافته های علمی و کاربردی می ­نماید.

اهم موضوعاتی که در صدر توجهات تخصصی این نشریه علمی- پژوهشی قرار گرفته، شامل موارد زیر است:

حوزه­ های اقتصاد مقاومتی

تبیین مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری؛

ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت شهری در مقابل بحران‌های داخلی و بین‌المللی؛

ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بومی‌سازی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد و مدیریت شهری؛

تبیین نقش شهروندان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد و مدیریت شهری؛

تحلیل تجارب شهرداری ­ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملیاتی؛

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار شهری در افق ۱۴۰۴؛

تبیین نقش بنگاه ­های دانش بنیان در اقتصاد و مدیریت شهری و ارائه راهکارهای عملیاتی؛

تحلیل اثرات سیاست­ های اقتصاد مقاومتی بر نظام بانکی در راستای اقتصاد و مدیریت شهری؛

حوزه ­های بانکی و بازار سرمایه

تبیین کارکردهای عملیاتی بانک‌ها و موسسات مالی در اقتصاد و مدیریت شهری؛

ارائه راهکارهای عملیاتی ارتقاء شفافیت نظام بانکی و رابطه آن با مدیریت شهری؛

راهکارهای مدیریت ریسک سرمایه­ گذاری­ های شهری؛

راهکارهای مدیریت ریسک سرمایه­ گذاری در بهسازی و نوسازی بافت ­های فرسوده شهری؛

شناسایی انواع ریسک سرمایه ­گذاری در طرح ­ها و پروژه­ های نوسازی شهری؛

رابطه شهر با بازار پول و سرمایه؛

تجربیات جهانی شیوه ­های تامین مالی شهرداری­ ها؛

راهکارها و ابتکارات مدیریت مالی نوین شهری؛

اوراق سرمایه ­گذاری صکوک و جایگاه آن در تامین مالی شهری؛

تبدیل دارائی­ ها به اوراق بهادار و کارکرد آن در مدیریت مالی شهری؛

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات