فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی

Journal of Humanities Islamic Sciences

نشریه «مطالعات علوم اسلامی انسانی» در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی و موردی می پردازد. 

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور می باشد . این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل، فلسفه و فلسفه علم، شبکه اجتماعی و فرهنگ خانواده، حقوق و ..

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)