فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری دانشگاه کاشان مجله ای تحت عنوان مجله سنجش و ایمنی پرتو چاپ و منتشر می نماید.

  این مجله با توجه به اهدافش مقاله‌هایی را چاپ می‌کند که:

  • اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف ایمنی و سنجش پرتو و رشته‌‌‌های مرتبط با آن باشند.
  • قبلا چاپ نشده باشند و در نشریات دیگر تحت بررسی برای چاپ نباشند.
  • مقالاتی که در کنفرانسها ارائه شده باشند نیز قابل بررسی است به شرطی که بخش عمده آنها در مقاله‌نامه به چاپ نرسیده باشد.
  • مقالات به زبان فارسی همراه با چکیده فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شوند.
  • تعداد صفحات مقاله‌های عادی حداکثر ۱۰ صفحه مجله را به خود اختصاص می دهند.
  • محتوای علمی همه مقالات به طور یکسان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
  • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان مقاله می‌باشد.
  • ویرایش مقالات پذیرفته شده از اختیارات ویراستاران مجله خواهد بود.
  • نقل مطالب از این مجله با ذکر نام مجله و نویسندگان بلامانع است.

حوزه پذیرش مقالات:

۱-       سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز

۲-       دزیمتری فردی: داخلی و خارجی

۳-       دزیمتری در پزشکی: بیماران و بیولوژیکی

۴-       دزیمتری پرتوهای طبیعی محیطی: گاما، رادن و کیهانی

۵-       دزیمتری گذشته نگر: حوادث و سال یابی

۶-       دزیمتری پرتوزایی زیاد مقدار و کم مقدار

۷-       اثرات بیولوژیکی پرتوهای یون ساز

۸-       مفاهیم پایه و اصول دزیمتری

۹-       دزیمتری در صنایع هسته ای و شتابدهنده ها

۱۰-   روش‌های نوین دزیمتری و تولید دزیمتر

۱۱-   محاسبات کد در دزیمتری

۱۲-   حفاظ گذاری پرتوهای یون ساز

۱۳-   دزیمتری و ارزیابی پرتوگیری مردم

۱۴-   آزمایش‌های حیوانی و اندازه‌گیری‌ها روی نمونه‌های زیست‌محیطی

۱۵-   قانون، مقررات و ضوابط ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یو ن ساز

۱۶-   اثرات بیولوژیکی و حفاظ گذاری پرتوهای غیریون ساز

۱۷-   بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس های کم

۱۸-   بررسی پرتوهای رادیویی و ماکروویو

۱۹-   بررسی پرتوهای نور و لیزری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات