مجله پژوهش فیزیک ایران

The Physics Society Of Iran

انجمن فیزیک ایران صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت ویراستاران را منصوب می‌کند. هیئت ویراستاران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

مجله پژوهش فیزیک ایران هر سال چهار بار منتشر می‌شود و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

-آگاهی همه فیزیک‌پیشگان از مجموعه پژوهش‌هایی که در داخل کشور انجام می‌شود و ایجاد زمینه‌های همکاری بین پژوهشگران مراکز مختلف.
- به وجود آوردن زمینه مناسب برای نقد، ارزیابی و در نهایت اعتلای کارهای پژوهشی انجام شده توسط جامعه فیزیک داخل کشور.
- آشنا کردن پژوهشگران جوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مبانی نظری و تجربی حوزه‌های جدید از طریق انتشار مقالات تفصیلی و جامع.
- غنا بخشیدن به زبان فارسی علمی در رشته فیزیک

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات