فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی

Journal of Psychology, Education Sciences and Social Sciences

نشریه " فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی " با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی می‌پردازد.

از این رو از تمام اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی دعوت می‌نماید با ارسال دستاوردهای علمی خود به تحریریه نشریه در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایند.