دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی

این نشریه از سال ۱۳۹۵ مقالات علمی-تخصصی را به سردبیری آقای دکتر حسین کلانتری خلیل آباد در حوزه‌ تخصصی آموزش در علوم انسانی منتشر می‌کند. 

در حال حاضر آقای دکتر ایرج قاسمی دستیارعلمی سردبیر و آقای سید ابوالفضل موسویان مدیر نشریات علمی-پژوهشی می‌باشند.

محورهای پذیرش مقالات :

  1. ترویج یافته‌های پژوهشی علوم انسانی در سطح کاربران علوم انسانی و سایر متخصصان
  2. ایجاد زمینه مهارت افزایی از طریق علوم انسانی در سطوح مدیریتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور
  3. توسعه نگاه علمی و کاربردی در نهادها، نخبگان و مدیران کشور
  4. بسترسازی برای تحول در روش‌شناسی مطالعه علوم انسانی
  5. آسیب‌شناسی آموزش در علوم انسانی
  6. بیان مسائل و چالش‌‌های آموزش علوم انسانی در نهادهای آموزشی (دانشگاه، مدارس و حوزه علمیه)
  7. مطالعات تطبیقی درزمینه آموزش علوم انسانی در نهادهای آموزشی و زمینه‌های متفاوت فرهنگی و اجتماعی
  8. معرفی و نقد روشمند الگوهای آموزشی در حیطه علوم انسانی
  9. برجسته نمودن نقش آموزش علوم انسانی در توسعه پایدار

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات