فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری

Journal of Tourism Planning and Development

فصلنامه برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری ،طبق رای کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه شماره ۳.۱۸.۶۰۲۹۱ مورخ ۱۳۹۲.۰۴.۳۰ از شماره (۱) تابستان ۱۳۹۱ موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی شده است.فصلنامه برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری بر اساس آخرین ارزیابی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه (ب) گردیده و در پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل مشاهده می باشد.

رسالت نشریه علمی برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری، ورود به حوزه­ های مطالعاتی و پژوهشی مدیریت گردشگری و سرعت و کیفیت بخشیدن به حرکت رو به جلوی این نظام علمی است. این مهم بدون همکاری و پژوهش اساتید و محققین نظام­ های مختلف علمی مرتبط با گردشگری مانند مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جغرافیا، بازاریابی، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، محیط زیست و ... میسر نخواهد بود. بر این اساس، این نشریه تلاش خواهد نمود تا با شناسایی مسائل گردشگری کشور و همچنین گسترش نظریه­ پردازی و کارکردگرایی، این حوزه مطالعاتی و پژوهشی را از نظر کاربردی و نظری بسط دهد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات