فصلنامه پژوهش های روستایی

Journal of Rural Research

مجله علمی- پژوهشی پژوهش های روستایی توسط  قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا  در تاریخ ۳ .۵. ۱۳۸۸ تاسیس و اولین شماره آن در فروردین ۱۳۸۹ چاپ شده است. هدف این مجله انتشار مطالعات و پژوهش ها در زمینه برنامه ریزی و توسعه روستایی با رویکرد بین رشته ای است. مدیر مسئول این نشریه دکتر کرامت الله زیاری و سردبیر آن دکتر محمدرضا رضوانی است. این نشریه بر اساس لایسنس CC-BY-NC منتشر می شود. 

هدف از انتشار مجله پژوهش های روستایی، نشر پژوهش‌های بنیادی و کاربردی نوآورانه و با کیفیت بالا در حوزه مطالعات روستایی با رویکرد بین رشته‌ای است. در این راستا دستیابی به جایگاه رتبه اول در زمینه برنامه ریزی توسعه روستایی در سطح منطقه و حضور در نمایه‌های بین المللی معتبر، چشم‌انداز نشریه است.

حوزه های پذیرش مقالات: برنامه ریزی روستایی - توسعه روستایی- ترویج روستایی - اقتصاد روستایی - جامعه شناسی روستایی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات