فصلنامه پژوهش های فقهی

فقه اسلامی، علمی است که به استنباط و استخراج احکام مکلفان از منابع معین (کتاب، سنت، اجماع و عقل) می­پردازد و بدین ترتیب برنامه عملی زندگی انسان را در چهار حوزه: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با دیگر انسانها و رابطه با طبیعت پیرامونی مشخص می­­کند.

منظور از «مکلفان» در این تعریف، فقط اشخاص حقیقی نیستند بلکه اشخاص حقوقی همچون جامعه و دولت را نیز شامل می­شود. بر این اساس، دایره علم فقه بسیار گسترده است به گونه ای که علاوه بر همه رشته های علم حقوق (مانند حقوق خصوصی، عمومی، جزا و بین الملل) برخی از رشته های دیگر علوم انسانی مثل اقتصاد و علوم سیاسی را نیز در بر می­گیرد؛ به تعبیر امام خمینی، «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹)

در میان مذاهب اسلامی، فقه اهل بیت علیهم السلام این ویژگی ممتاز را دارد که از سنت ۲۵۰ ساله ائمه معصومین علیهم السلام برخوردار می­باشد، سنتی که به وضوح بر توانایی پاسخگویی این مذهب به نیازهای فردی و اجتماعی انسان می­افزاید، چنانکه در عمل نیز قدرت خود را در این زمینه، نشان داده است.

فصلنامه پژوهشهای فقهی در راستای تبیین توانمندی­های فقه اسلامی به طور عام و توان فقه اهل بیت علیهم السلام به طور خاص، تلاش می­کند تا مقالات علمی پژوهشی اساتید و صاحب نظران این عرصه را منتشر کرده و زمینه را برای گفتگوهای علمی و ارائه نوآوری ها و نظریه پردازی ها فراهم نماید.

بی تردید بهره مندی از دو منبع لایزال قرآن و سنت و استفاده از دستاوردهای عقل سلیم، امتیازی است که در هیچیک از مکاتب فکری وجود ندارد و همین ویژگی موجب روزآمدی همیشگی فقه اسلامی بوده است، چنانکه  تجربه چهارده قرن نیز محک خوبی برای اثبات این شایستگی می­باشد.

رویکرد اصلی این فصلنامه  پژوهشی(Research Paper) است و به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف فقه و حقوق انتشار می یابد. مقالات علمی که در  این نشریه امکان انتشار دارند از نوع پژوهشی (Research Paper) می باشند.

 این نشریه در سال ۱۳۹۰ شمسی با عنوان  " پژوهش های فقهی " از طرف وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (۳/۷۷۶۳۷) حائز درجه علمی - پژوهشی گردید .

حوزه های تحت پوشش: 

 فقه جزا و کیفر

فقه فردی و خصوصی

فقه اجتماعی

فقه سیاسی و بین الملل

فقه مقارن

فقه و مطالعات میان رشته ای:

 فقه فرهنگی،

 فقه اقتصادی،

فقه خانواده

فقه پزشکی

فقه مهندسی

فقه، فن آوری و تکنولوژی

فقه هسته ای

 فقه و حقوق معاصر