مجله حقوقی دادگستری

The Judiciary`s Low Journal

مجله حقوقی دادگستری، به عنوان باسابقه‌ترین نشریه تخصصی حقوقی و یکی از قدیمی‌ترین نشریات علمی کشور، در سال ۱۳۱۶ و با عنوان «مجموعه حقوقی» آغاز به کار کرده است و در ادوار زمانی مختلف، این مجله با اسامی متفاوتی چون هفته‌نامه دادگستری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، فصل‌نامه حق و ... به چاپ رسیده است؛ استمرار عملکرد در این دوره طولانی، که با وقایع مهمی همچون جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انقلاب اسلامی همراه بوده، جز با همت و تلاش دست‌اندرکاران مجله و سایر اعضای جامعه حقوقی کشور میسر نبوده است. از این منظر، مجله حقوقی دادگستری وام‌دار زحمات تمامی استادان، نویسندگان، برنامه‌ریزان، مدیران و کارکنانی است که هر یک در مقطعی از عملکرد این نشریه، به آن کمک رسانده و تداوم عملکرد مجله در اطلاع‌رسانی علمی به جامعه حقوقی و ارتقای سطح دانش دست‌اندرکاران قضایی را تضمین کرده‌اند.

این نشریه به موجب مجوز شماره ۱۱۱۹۷/۳ مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۴ صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای امتیاز علمی پژوهشی می­‎باشد.

لازم به ذکر است مقالاتی که بر اساس راهنمای نویسندگان شرایط لازم را احراز نمایند با داوری حداقل دو نفر که به‌ صورت دو سو ناشناس است، پس از احراز معیارهای علمی لازم در جلسات هیات تحریریه مطرح و پس از تصویب در فرآیند انتشار قرار می گیرند. ضمنا کلیه هزینه مالی این نشریه توسط قوه قضاییه تامین می‌گردد و دسترسی آزاد به مقالات در وب‌سایت نشریه امکان پذیر است.