پژوهشنامه ریخته گری

Founding Research Journal

مجله علمی"پژوهشنامه ریخته‌گری" آمادگی دارد تا مقالات ارزشمند علمی (پژوهشی، مروری یا یادداشت پژوهشی) شما را بعد از فرایند داوری به چاپ برساند. این مجله با صاحب امتیازی انجمن علمی ریخته‌گری ایران دارای رتبه علمی ب از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ضریب تأثیر، JCR، 278/0 و نمایه ISC است که تا کنون طی 4 دوره، 15 شماره از آن به زبان فارسی به موضع و با کیفیت عالی منتشر شده است. تلاش می‌شود با انجام فعالیت‌های مستمر و به موقع، فرایند داوری و ارزیابی مقالات کمتر از 4 ماه انجام شود. تمامی فرایندهای پذیرش، داوری و انتشار مقاله به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نسخه چاپی آن هم منتشر می‌شود. برای مشاهده مقالات، راهنمای نگارش و ارسال مقاله و موضوعات مرتبط با مجله به آدرس الکترونیکی مجله مراجعه فرمایید.

حوزه های پذیرش مقاله:

ریخته گری و انجماد فلزات و آلیاژهای مهندسی، فرایندهای پیشرفته ریخته گری و انجماد، مواد قالب گیری، شبیه‌سازی، بررسی و تحلیل ریزساختار و خواص مکانیکی، عملیات حرارتی و بازرسی غیرمخرب قطعات ریختگی، تولید فلزات ریختگی تمیز و کیفی، تحلیل خرابی و واماندگی قطعات ریختگی، بهینه‌سازی فرایندهای ریخته گری،

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات