مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING

اولین شماره  این مجله در سال ۱۳۵۴ با پنج مقاله تحت عنوان "مجله دانشکده فنی" به چاپ رسید و انتشار آن تا سال ۱۳۷۹ ادامه یافت. این مجله در سال ۱۳۸۰ رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت نموده است. از سال ۱۳۸۴ با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی را به صورت ویژه­ نامه برای سه عنوان مجزای مهندسی برق، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک به چاپ رساند. این مجله از سال ۱۳۸۱ در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه ­دار گردیده و از سال ۱۳۸۸ به سه مجله مستقل "مجله مهندسی مکانیک"، "مجله مهندسی برق"، "مجله مهندسی عمران و محیط زیست" تفکیک شده  و اکنون نیز با رتبه علمی – پژوهشی ادامه فعالیت می­ دهند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات