دوفصلنامه ارتودنسی ایران

Iranian Journal of Orthodontics

مجله انجمن ارتودنتیستهای ایران(Iranian Journal of Orthodontics)  پس از حدود 15 سال فعالیت  و در راستای تحقق و مرجعیت علمی و ایجاد چهره وزین از نشریات پزشکی کشور و تثبیت جایگاه به حق مجله در نمایه های بین المللی، از تمامی پژوهشگران عزیز درخواست می نماید با ارسال مقالات پژوهشی ما را برای نیل به این مهم یاری رسانده تا بتوانیم با چاپ نشریه ای علمی و به روز و عضویت در نمایه های بین المللی پزشکی، چهره ای بی بدیل و مستحکم در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماییم. بدیهی است که این مهم جز با همیاری همه شما همکاران عزیز بدست نخواهد آمد.

 به اطلاع می رساند این مجله دارای رتبه علمی-پژوهشی بوده و در نمایه های DRJI / Index Copernicus / ISC / Magiran /WHO Emro/google scholar/ World Cat / Ricest ایندکس می باشد.

 مقالات به صورت الکترونیک و از طریق لینک    https://www.ijorth.com قابل ارسال می باشد. کلیه ی مراحل داوری مقالات ظرف دوهفته انجام خواهد گرفت و ویرایش متن انگلیسی مقالات نیز به صورت رایگان توسط مجله انجام می گیرد.

Iranian Journal of Orthodontics (IJO) is the official scientific biannually publication of the Iranian Association of Orthodontics. IJO is an international, multidisciplinary, peer-reviewed, free of charge to both submit and publish, and open-access journal. This journal is devoted to publishing Original Papers, Review Articles, Short Communications, Technical Notes, Editorials, and Letters to the Editor in the field of “Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Facial Growth and Development, Orthognathic Surgery, Cleft Lip, and Palate and etc” involving both basic and clinical research. Submissions of manuscripts from all countries are welcome and will be reviewed by at least three expert reviewers.