مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند

Journal of Novel Researches on Smart Power Systems

هدف مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در سیستم های قدرت هوشمند، فراهم آوردن بستری مناسب برای بیان و انتشار پژوهش‌های علمی در جهت بهبود درک موضوعات اصلی و وابسته به مهندسی برق است. تمرکز این مجله بر هر دو گونه پژوهش‌های تحلیلی و تجربی می‌باشد. تاکید اصلی مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در سیستم های قدرت هوشمند بر موضوعاتی می‌باشد، که به درک اساسی از مسایل مهندسی برق و به کارگیری آنها در مشکلات مهندسی کمک کند. این مجله مجموعه‌ی گستره‌ای از موضوعات مهندسی برق از جمله تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت، بازار برق، کیفیت توان، ادوات FACTS و سایر موضوعات مرتبط را پوشش می‌دهد. انواع مقالات چاپ شده در مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در سیستم های قدرت هوشمند شامل مقاله‌های پژوهشی، مقالات مروری، یادداشت‌های تحقیقاتی و یادداشت‌های فنی می‌باشد.
امید است که مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در سیستم های قدرت هوشمند به عنوان عاملی تاثیرگذار در بالابردن سطح استانداردهای بحث، تجزیه، تحلیل و ارزیابی های وابسته به مهندسی برق شناخته شود.

مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در سیستمهای قدرت هوشمند، از تمامی مقاله‌ها با نتایج تحقیقاتی در خور توجه در زمینه‌های مهندسی برق استقبال می‌نماید.
مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در سیستم های قدرت هوشمند با نام "تحقیقات نوین در برق" از سال ۱۳۹۱ فعال بوده و در حال پذیرش مقالات، جهت داوری و چاپ می‌باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات