فصلنامه مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

Journal of Comparative Studies in Financial Management and Accounting

 فصلنامه مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری به‌عنوان یکی از مجـلات علمـی در سال ۱۳۹۶ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد و با امید به خداوند متعال باهدف تکمیل رسالت علمی فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد.

هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور در حسابداری و مدیریت مالی می‌باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه‌های داده‌های معتبر کشور نمایه نماید.