فصلنامه بهینه سازی سیستم ها و فرایندهای کسب و کار

Optimization of Systems and Business Processes

بهینه سازی سیستم ها و فرآیندهای کسب و کار یک فصلنامه علمی- تخصصی است که دستاورد های پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه مهندسی صنایع را منتشر می کند. این نشریه با پایگاه های استنادی متعدد کشور تفاهم نامه همکاری دارد. شایان ذکر است اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر ایران با فصلنامه علمی- تخصصی بهینه سازی سیستم ها و فرآیندهای کسب و کار در حال همکاری می باشند.

برای انتشار مقاله لطفا در وبسایت نشریه به نشانی http://osbp.journal.sau.ac.ir ثبتنام نموده و از این طریق مقاله خود را ارسال نمائید.

محورهای پذیرش مقالات:

استراتژی های کسب و کار،برنامه ریزی و زمانبندی تولید،بهینه سازی و تصمیم گیری،تصمیم گیری،سیستم های ناب و چابک،سیستم های صف و شبیه سازی،مدیریت و ارتباط با مشتری،مدیریت و کنترل پروژه،مدیریت تعمیرات و نگهداری و قابلیت اعتماد/اطمینان،مدیریت تکنولوژی و نوآوری،مدیریت دانش و داده کاوی،مدیریت زنجیره تأمین،مدیریت سیستم های اطلاعاتی و سازمان های مجازی،مدیریت عملکرد،مدیریت منابع انسانی،مدیریت موجودی،مهندسی کیفیت و بهره وری،مکان یابی و چیدمان تسهیلات،مهندسی سیستم ها،مهندسی مالی و اقتصادی،سیستم های خبره و فازی،ایمنی صنعتی ومهندسی انرژی