Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 416
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 402
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاه دولتی: 26
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1فرزندپروری هلیکوپتری و رشد نوجوان از دیدگاه سلامت روان
اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک1401
2اعتبارسنجی مدل انسجام سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی
فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران1401
3بررسی کاربرد زبان های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار
دوفصلنامه زبان شناخت1393
4تاثیر روش تدریس مبتنی بر بازی بر خلاقیت در درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم
هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران1401
5ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک در عمل: پژوهشی بر اساس خبرگی و نقد تربیتی آیزنر
فصلنامه مطالعات برنامه درسی1401
6بررسی وضعیت شاخص های خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی
فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور1400
7نقش پلتفرم مجازی اینستاگرام بر پیوند خانوادگی فرزندان با والدین(مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی ۱۴ تا ۱۸ سال منطقه ۴ شهر تهران)
دهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی1401
8تحلیل محتوای کتاب فارسی چهارم دبستان از حیث توجه به مولفه های هنری و زیبا شناختی
مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی1397
9مقایسه نیازهای بنیادین روانشناختی دختران نوجوان در دو گروه تک والد پدر و تک والد مادر
مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی1396
10مقایسه خود پنداره دختران نوجوان در دو گروه تک والد پدر و تک والد مادر
مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی1396
11سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دوره کارشناسی و جنبش حقوق مدنی
دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی1395
12بررسی عملکرد روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مواجهه با ویروس کرونا
هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران1401
13طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی1399
14طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه ای به دانش آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی

فصلنامه فناوری آموزش1397
15تجربه زیسته دانش آموزان از کاربست فنون ذهن آگاهی در دوران همه گیری جهانیکووید-۱۹
هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا1400
16ارزشیابی مولفه های اصلاح الگوهای مصرف و تولید در کتابهای درسی پایههای ششم و هفتم
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج1393
17پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش؛ برنامه اقدام
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج1395
18بررسی تجربی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر توانمند سازی روان شناختی معلمان دوره متوسطه و پایداری آن در طول زمان
دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی1401
19سیستم نمره دهی سنجش کلاس
ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار1400
20کاربست نظریه پنجره جوهری در تحلیل روابط اجتماعی (بر اساس رویکرد تحلیلی یونگ)
فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه1400
21رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه1400
22بازتاب جنگ دوم قرا باغ در مطبوعات ایران (مطالعه موردی: روزنامه های کیهان، اعتماد و اطلاعات)
پژوهشنامه رسانه بین الملل1400
23تحلیل روان سنجی مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله ای در دانشجویان دختر
دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده1400
24جایگاه سالمندی در کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده1401
25تاثیر روش بحث گروهی در کلاس های مجازی بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدایی
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی1400
26مقایسه روش تدریس پیش سازمان دهنده ، مشارکتی و سخنرانی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان دختر دوره ابتدایی
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی1400
27راهبردهای یادگیری مشارکتی در محیطهای آموزش مجازی
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی1400
28الگوی تحلیل مسیر سواد رسانه ای سلامت و ارتباط آن با مصرف رسانه های اجتماعی در تهران
فصلنامه مطالعات رسانه های نوین1401
29وضعیت استناد در «پژوهش نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»

دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک1389
30تحلیل روابط معنایی واژگان به کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی

دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک1396

کنفرانسهای برگزار شده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تاکنون 0 کنفرانس توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

  تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکنون با 253 پژوهشگر از 54 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 264 مقاله نویسنده اول
  • 118 مقاله نویسنده دوم
  • 39 مقاله نویسنده سوم
  • 20 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,432,497 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support