Workshop: استخراج و شناسایی میزان آفت کش ها در فرمولاسیون سموم و بقایای آن در محصولات کشاورزی

Determination of pesticides in their formulation and its residue on crops

استخراج و شناسایی میزان آفت کش ها در فرمولاسیون سموم و بقایای آن در محصولات کشاورزی روز یکشنبه، 1 دی، 1398 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Life Science

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

امروز کاربرد سموم آفت کش از راههای اصلی مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی است متاسفانه بدلیل عدم آشنایی کافی کشاورزان و دست اندرکاران کشاورزی با سیستم انتخاب و کاربرد سموم متاسفانه موضوع مصرف بی رویه سموم مطرح می گردد برای اجتناب از این مصرف بی رویه ، بهترین روش آموزشی کاربران است. توجه علمی به آفت کش ها که در سال های اولیه بیشتر معطوف به کنترل آفات و ناقلین بیماری ها بود، امروزه به عوارض مصرف آنها جلب شده است.
متاسفانه بسیاری از اثرات منفی آفت کش ها بعد از مصرف آنها آشکار می شود. دانش رو به گسترش شناخت آفت کش ها، منجر به معرفی ترکیبات جدید و افزایش دانسته های مربوط به ترکیبات در حال مصرف می شود. این وضعیت اقتضا می کند که ضمن مصرف بهینه آفت کش های شیمیایی، برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و نیز کنترل ناقلین و بهبود کیفیت زندگی، خطراتی که از جانب این ترکیبات متوجه سلامتی انسان و محیط زیست او می شود را از نظر دور نداریم.
برای این منظور نشر نتایج پژوهش ها باید به طور دائم صورت گیرد و اطلاعات نو به ویژه در اختیار جوامع علمی و اجرایی قرار داده شود تا از خسارات احتمالی بعضی از آفت کش ها جلوگیری به عمل آید و مصرف آنها با احتیاط و دقت کامل صورت گیرد.
در این کارگاه سعی می گردد تا موضوعات اصلی مربوط به کاربرد سموم برای مخاطبین آموزش داده شود. و با استفاده از دستگاههای مناسب اقدام به رد یابی سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی و غذایی نمود.

---

مدرسین:

دکتر سهراب ایمانی با بیش از 25 سال سابقه در سم شناسی
دکتر یحیی استادی با بیش از 21 سال سابقه در آزمایشگاه حشره شناسی و سم شناسی و دفع آفات
مهندس مهدی زجاجی با بیش از 12 سال سابقه در آزمایشگاه صنایع غذایی
مهندس عبدالرضا هاشمی با بیش از 17 سال سابقه در آزمایشگاه های شیمی و اپراتوری دستگاه های تخصصی

درج در سایت: 22 آذر 1398 - تعداد مشاهده 1805 بار