کنفرانس هیدرولیک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 4002 مقالهکل صفحات: 33068درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 1408کل دریافت مقالات: 53492کل نمایش مقالات: 3333631متوسط استناد مقاله: 35.18کل نویسندگان: 10933
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 18 دوره ثبت شده از کنفرانس هیدرولیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 5 آبان 1380استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران شرکت مدیریت منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1384مجموعه مقالات سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 175
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 628
تعداد مقاله کامل: 77
تعداد نمایش مقالات: 161780
تعداد دریافت مقاله: 2912
تعداد ارجاعات: 118

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1384استان: کرمانشهر: کرمانHolders: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 596
تعداد کل مقالات: 237
تعداد کل صفحات: 2023
تعداد مقاله کامل: 237
تعداد نمایش مقالات: 428612
تعداد دریافت مقاله: 6879
تعداد ارجاعات: 351

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 13 آبان 1386استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردHolders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1388مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 207
تعداد کل صفحات: 2020
تعداد مقاله کامل: 207
تعداد نمایش مقالات: 301011
تعداد دریافت مقاله: 4518
تعداد ارجاعات: 206

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1387استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه شهید بهشتی انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1387مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 480
تعداد کل مقالات: 182
تعداد کل صفحات: 1510
تعداد مقاله کامل: 182
تعداد نمایش مقالات: 325052
تعداد دریافت مقاله: 4890
تعداد ارجاعات: 196

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 24 آذر 1388استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1388مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 430
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1378
تعداد مقاله کامل: 170
تعداد نمایش مقالات: 240883
تعداد دریافت مقاله: 3581
تعداد ارجاعات: 109

نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 18 آبان 1389استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1389مجموعه مقالات نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 794
تعداد کل مقالات: 286
تعداد کل صفحات: 2259
تعداد مقاله کامل: 286
تعداد نمایش مقالات: 375919
تعداد دریافت مقاله: 6497
تعداد ارجاعات: 191

دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 17 آبان 1390استان: گیلانشهر: رشتHolders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه گیلان تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1391مجموعه مقالات دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 761
تعداد کل مقالات: 260
تعداد کل صفحات: 1982
تعداد مقاله کامل: 259
تعداد نمایش مقالات: 263468
تعداد دریافت مقاله: 4555
تعداد ارجاعات: 125
مقالات برتر دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 16 آبان 1391استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهHolders: دانشگاه ارومیه انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 825
تعداد کل مقالات: 284
تعداد کل صفحات: 2257
تعداد مقاله کامل: 284
تعداد نمایش مقالات: 239192
تعداد دریافت مقاله: 4532
تعداد ارجاعات: 23

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 7 آبان 1392استان: البرزشهر: کرجHolders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 834
تعداد کل مقالات: 294
تعداد کل صفحات: 2465
تعداد مقاله کامل: 294
تعداد نمایش مقالات: 163512
تعداد دریافت مقاله: 2286
تعداد ارجاعات: 52
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1393استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزHolders: دانشگاه تبریز انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 638
تعداد کل مقالات: 223
تعداد کل صفحات: 1798
تعداد مقاله کامل: 223
تعداد نمایش مقالات: 128309
تعداد دریافت مقاله: 2169
تعداد ارجاعات: 19

چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 20 آبان 1394استان: سیستان و بلوچستانشهر: زاهدانHolders: دانشگاه سیستان و بلوچستان انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 574
تعداد کل مقالات: 209
تعداد کل صفحات: 1759
تعداد مقاله کامل: 209
تعداد نمایش مقالات: 126463
تعداد دریافت مقاله: 2362
تعداد ارجاعات: 12
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 24 آذر 1395استان: قزوینشهر: قزوینHolders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 641
تعداد کل مقالات: 238
تعداد کل صفحات: 1874
تعداد مقاله کامل: 238
تعداد نمایش مقالات: 104266
تعداد دریافت مقاله: 1655
تعداد ارجاعات: 6
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 15 شهریور 1396استان: اردبیلشهر: اردبیلHolders: دانشگاه محقق اردبیلی انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1207
تعداد کل مقالات: 444
تعداد کل صفحات: 3642
تعداد مقاله کامل: 443
تعداد نمایش مقالات: 177658
تعداد دریافت مقاله: 2639
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 14 شهریور 1397استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردHolders: دانشگاه شهرکرد انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 719
تعداد کل مقالات: 255
تعداد کل صفحات: 2192
تعداد مقاله کامل: 255
تعداد نمایش مقالات: 98429
تعداد دریافت مقاله: 1715
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 16 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 750
تعداد کل مقالات: 267
تعداد کل صفحات: 2178
تعداد مقاله کامل: 266
تعداد نمایش مقالات: 108723
تعداد دریافت مقاله: 1449
تعداد ارجاعات: 0

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 26 بهمن 1399استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 620
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1859
تعداد مقاله کامل: 225
تعداد نمایش مقالات: 68226
تعداد دریافت مقاله: 610
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 5 آبان 1400استان: گلستانشهر: گرگانHolders: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1400مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 404
تعداد کل مقالات: 144
تعداد کل صفحات: 1244
تعداد مقاله کامل: 144
تعداد نمایش مقالات: 22128
تعداد دریافت مقاله: 243
تعداد ارجاعات: 0

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 18 بهمن 1401استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز انجمن هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0