ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد مقالات
3858 مقاله
کل صفحات
31824
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
1408
کل دریافت مقالات
44353
کل نمایش مقالات
2669980
متوسط استناد مقاله
36.50
کل نویسندگان
10529
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 16 دوره ثبت شده از کنفرانس هیدرولیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:5 آبان 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1384
مجموعه مقالات سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 175
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 628
تعداد مقاله کامل: 77
تعداد نمایش مقالات: 146253
تعداد دریافت مقاله: 2573
تعداد ارجاعات: 118
روز برگزاری:21 آبان 1384
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 596
تعداد کل مقالات: 237
تعداد کل صفحات: 2023
تعداد مقاله کامل: 237
تعداد نمایش مقالات: 388605
تعداد دریافت مقاله: 6115
تعداد ارجاعات: 351
روز برگزاری:13 آبان 1386
استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: شهرکرد
Holders: انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1388
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 207
تعداد کل صفحات: 2020
تعداد مقاله کامل: 207
تعداد نمایش مقالات: 263663
تعداد دریافت مقاله: 3840
تعداد ارجاعات: 206
روز برگزاری:21 آبان 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه شهید بهشتی انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1387
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 480
تعداد کل مقالات: 182
تعداد کل صفحات: 1510
تعداد مقاله کامل: 182
تعداد نمایش مقالات: 291418
تعداد دریافت مقاله: 4240
تعداد ارجاعات: 196
روز برگزاری:24 آذر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1388
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 430
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1378
تعداد مقاله کامل: 170
تعداد نمایش مقالات: 212584
تعداد دریافت مقاله: 3071
تعداد ارجاعات: 109
روز برگزاری:18 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1389
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 794
تعداد کل مقالات: 286
تعداد کل صفحات: 2259
تعداد مقاله کامل: 286
تعداد نمایش مقالات: 331219
تعداد دریافت مقاله: 5879
تعداد ارجاعات: 191
روز برگزاری:17 آبان 1390
استان: گیلان
شهر: رشت
Holders: انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1391
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 761
تعداد کل مقالات: 260
تعداد کل صفحات: 1982
تعداد مقاله کامل: 259
تعداد نمایش مقالات: 221284
تعداد دریافت مقاله: 3673
تعداد ارجاعات: 125
روز برگزاری:16 آبان 1391
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
Holders: دانشگاه ارومیه انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 825
تعداد کل مقالات: 284
تعداد کل صفحات: 2257
تعداد مقاله کامل: 284
تعداد نمایش مقالات: 195803
تعداد دریافت مقاله: 3424
تعداد ارجاعات: 23
روز برگزاری:7 آبان 1392
استان: البرز
شهر: کرج
Holders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 834
تعداد کل مقالات: 294
تعداد کل صفحات: 2465
تعداد مقاله کامل: 294
تعداد نمایش مقالات: 116046
تعداد دریافت مقاله: 1899
تعداد ارجاعات: 52
روز برگزاری:21 آبان 1393
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه تبریز
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 638
تعداد کل مقالات: 223
تعداد کل صفحات: 1798
تعداد مقاله کامل: 223
تعداد نمایش مقالات: 91300
تعداد دریافت مقاله: 1828
تعداد ارجاعات: 19
روز برگزاری:20 آبان 1394
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
Holders: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 574
تعداد کل مقالات: 209
تعداد کل صفحات: 1759
تعداد مقاله کامل: 209
تعداد نمایش مقالات: 88379
تعداد دریافت مقاله: 2049
تعداد ارجاعات: 12
روز برگزاری:24 آذر 1395
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 641
تعداد کل مقالات: 238
تعداد کل صفحات: 1874
تعداد مقاله کامل: 238
تعداد نمایش مقالات: 69567
تعداد دریافت مقاله: 1399
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:15 شهریور 1396
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
Holders: دانشگاه محقق اردبیلی انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1207
تعداد کل مقالات: 444
تعداد کل صفحات: 3642
تعداد مقاله کامل: 443
تعداد نمایش مقالات: 108398
تعداد دریافت مقاله: 2023
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:14 شهریور 1397
استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: شهرکرد
Holders: دانشگاه شهرکرد انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 719
تعداد کل مقالات: 255
تعداد کل صفحات: 2192
تعداد مقاله کامل: 255
تعداد نمایش مقالات: 57301
تعداد دریافت مقاله: 1361
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:16 بهمن 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 750
تعداد کل مقالات: 267
تعداد کل صفحات: 2178
تعداد مقاله کامل: 266
تعداد نمایش مقالات: 59637
تعداد دریافت مقاله: 788
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 بهمن 1399
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 620
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1859
تعداد مقاله کامل: 225
تعداد نمایش مقالات: 28523
تعداد دریافت مقاله: 191
تعداد ارجاعات: 0
Support