ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد مقالات
4174 مقاله
کل صفحات
41578
درصد اصل مقالات
99%
کل استنادات
570
کل دریافت مقالات
62558
کل نمایش مقالات
4066545
متوسط استناد مقاله
13.66
کل نویسندگان
10560
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 17 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:9 خرداد 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1385
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 64
تعداد کل مقالات: 31
تعداد کل صفحات: 590
تعداد مقاله کامل: 31
تعداد نمایش مقالات: 73274
تعداد دریافت مقاله: 497
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:9 خرداد 1381
استان: یزد
شهر: یزد
Holders: دانشگاه یزد انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1385
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 511
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 152100
تعداد دریافت مقاله: 1764
تعداد ارجاعات: 22
روز برگزاری:23 تیر 1383
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1385
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 223
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 1187
تعداد مقاله کامل: 100
تعداد نمایش مقالات: 232036
تعداد دریافت مقاله: 2255
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:23 تیر 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1385
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 441
تعداد کل مقالات: 203
تعداد کل صفحات: 2542
تعداد مقاله کامل: 203
تعداد نمایش مقالات: 444164
تعداد دریافت مقاله: 5208
تعداد ارجاعات: 152
روز برگزاری:20 تیر 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1385
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 457
تعداد کل مقالات: 189
تعداد کل صفحات: 2529
تعداد مقاله کامل: 186
تعداد نمایش مقالات: 511489
تعداد دریافت مقاله: 7117
تعداد ارجاعات: 144
روز برگزاری:30 بهمن 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 547
تعداد کل مقالات: 232
تعداد کل صفحات: 3297
تعداد مقاله کامل: 231
تعداد نمایش مقالات: 500313
تعداد دریافت مقاله: 7195
تعداد ارجاعات: 40
روز برگزاری:14 مهر 1389
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 654
تعداد کل مقالات: 265
تعداد کل صفحات: 2503
تعداد مقاله کامل: 265
تعداد نمایش مقالات: 400785
تعداد دریافت مقاله: 6745
تعداد ارجاعات: 44
روز برگزاری:26 بهمن 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی صنایع ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 807
تعداد کل مقالات: 305
تعداد کل صفحات: 2081
تعداد مقاله کامل: 298
تعداد نمایش مقالات: 324061
تعداد دریافت مقاله: 5010
تعداد ارجاعات: 17
روز برگزاری:1 بهمن 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1391
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1031
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 2799
تعداد مقاله کامل: 374
تعداد نمایش مقالات: 471492
تعداد دریافت مقاله: 7510
تعداد ارجاعات: 76
روز برگزاری:7 بهمن 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1052
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 2818
تعداد مقاله کامل: 393
تعداد نمایش مقالات: 356038
تعداد دریافت مقاله: 8127
تعداد ارجاعات: 59
روز برگزاری:5 بهمن 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه خوارزمی انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1077
تعداد کل مقالات: 420
تعداد کل صفحات: 4272
تعداد مقاله کامل: 415
تعداد نمایش مقالات: 178821
تعداد دریافت مقاله: 3683
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:4 اسفند 1395
استان: مازندران
شهر: بابلسر
Holders: دانشگاه علوم و فنون مازندران انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1013
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 3298
تعداد مقاله کامل: 377
تعداد نمایش مقالات: 114732
تعداد دریافت مقاله: 2102
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:18 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 944
تعداد کل مقالات: 366
تعداد کل صفحات: 4048
تعداد مقاله کامل: 365
تعداد نمایش مقالات: 106298
تعداد دریافت مقاله: 2051
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:3 بهمن 1397
استان: یزد
شهر: یزد
Holders: دانشگاه یزد انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 861
تعداد کل مقالات: 341
تعداد کل صفحات: 3392
تعداد مقاله کامل: 339
تعداد نمایش مقالات: 96035
تعداد دریافت مقاله: 2020
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:2 بهمن 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه الزهرا انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1399
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 845
تعداد کل مقالات: 332
تعداد کل صفحات: 4124
تعداد مقاله کامل: 332
تعداد نمایش مقالات: 76892
تعداد دریافت مقاله: 910
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 بهمن 1399
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن مهندسی صنایع ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1399
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 452
تعداد کل مقالات: 179
تعداد کل صفحات: 1587
تعداد مقاله کامل: 179
تعداد نمایش مقالات: 28015
تعداد دریافت مقاله: 364
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 آبان 1400
Holders: انجمن مهندسی صنایع ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support