کنفرانس تونل ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

767

کل صفحات

7144

درصد اصل مقالات

98%

کل استنادات

302

کل دریافت مقالات

20588

کل نمایش مقالات

1190376

متوسط استناد مقاله

39.37

کل نویسندگان

1962

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنفرانس تونل ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

پنجمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1380استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن تونل ایران تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1384مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 94
تعداد کل مقالات: 49
تعداد کل صفحات: 455
تعداد مقاله کامل: 49
تعداد نمایش مقالات: 149591
تعداد دریافت مقاله: 2291
تعداد ارجاعات: 58

ششمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1382استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن تونل ایران تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1384مجموعه مقالات ششمین کنفرانس تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 170
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 806
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 246092
تعداد دریافت مقاله: 4938
تعداد ارجاعات: 75

هفتمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 19 تیر 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن تونل ایران تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1384مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 286
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1169
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 280982
تعداد دریافت مقاله: 4893
تعداد ارجاعات: 50
مقالات برتر هفتمین کنفرانس تونل ایران: (تعداد دریافت)

هشتمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 29 اردیبهشت 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن تونل ایران دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1387مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 226
تعداد کل مقالات: 88
تعداد کل صفحات: 668
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 166581
تعداد دریافت مقاله: 2896
تعداد ارجاعات: 59
مقالات برتر هشتمین کنفرانس تونل ایران: (تعداد دریافت)

نهمین همایش ملی تونل

روز برگزاری: 10 آبان 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن تونل ایران تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1390مجموعه مقالات نهمین همایش ملی تونل
پژوهشگران ارائه کننده: 405
تعداد کل مقالات: 157
تعداد کل صفحات: 1324
تعداد مقاله کامل: 151
تعداد نمایش مقالات: 236378
تعداد دریافت مقاله: 4542
تعداد ارجاعات: 60
مقالات برتر نهمین همایش ملی تونل: (تعداد دریافت)

دهمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 13 آبان 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 11 آبان 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن تونل ایران تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 294
تعداد کل مقالات: 106
تعداد کل صفحات: 986
تعداد مقاله کامل: 105
تعداد نمایش مقالات: 56104
تعداد دریافت مقاله: 629
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران

روز برگزاری: 6 آذر 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن تونل ایران تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 303
تعداد کل مقالات: 109
تعداد کل صفحات: 1006
تعداد مقاله کامل: 108
تعداد نمایش مقالات: 50680
تعداد دریافت مقاله: 330
تعداد ارجاعات: 0