ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی مهندسی محیط زیست ایران

تعداد مقالات
4758 مقاله
کل صفحات
45362
درصد اصل مقالات
97%
کل استنادات
1967
کل دریافت مقالات
118108
کل نمایش مقالات
7581533
متوسط استناد مقاله
41.34
کل نویسندگان
12879
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از همایش ملی مهندسی محیط زیست ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:30 بهمن 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1385
مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1383
تعداد کل مقالات: 541
تعداد کل صفحات: 4838
تعداد مقاله کامل: 515
تعداد نمایش مقالات: 1380930
تعداد دریافت مقاله: 18838
تعداد ارجاعات: 283
روز برگزاری:31 اردیبهشت 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1386
مجموعه مقالات دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1353
تعداد کل مقالات: 493
تعداد کل صفحات: 3922
تعداد مقاله کامل: 472
تعداد نمایش مقالات: 1201494
تعداد دریافت مقاله: 16785
تعداد ارجاعات: 247
روز برگزاری:15 مهر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1387
مجموعه مقالات سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 948
تعداد کل مقالات: 360
تعداد کل صفحات: 3598
تعداد مقاله کامل: 353
تعداد نمایش مقالات: 676379
تعداد دریافت مقاله: 10793
تعداد ارجاعات: 254
روز برگزاری:10 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1389
مجموعه مقالات چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 2640
تعداد کل مقالات: 979
تعداد کل صفحات: 9616
تعداد مقاله کامل: 971
تعداد نمایش مقالات: 1437658
تعداد دریافت مقاله: 24954
تعداد ارجاعات: 501
روز برگزاری:30 آبان 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1390
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 2449
تعداد کل مقالات: 883
تعداد کل صفحات: 8037
تعداد مقاله کامل: 851
تعداد نمایش مقالات: 1421348
تعداد دریافت مقاله: 20637
تعداد ارجاعات: 383
روز برگزاری:27 آبان 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1391
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 2082
تعداد کل مقالات: 743
تعداد کل صفحات: 6656
تعداد مقاله کامل: 718
تعداد نمایش مقالات: 999961
تعداد دریافت مقاله: 14461
تعداد ارجاعات: 254
روز برگزاری:15 آذر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1050
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 4262
تعداد مقاله کامل: 384
تعداد نمایش مقالات: 285432
تعداد دریافت مقاله: 6282
تعداد ارجاعات: 42
روز برگزاری:17 آبان 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران انجمن محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395
مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 974
تعداد کل مقالات: 361
تعداد کل صفحات: 4433
تعداد مقاله کامل: 360
تعداد نمایش مقالات: 178331
تعداد دریافت مقاله: 5358
تعداد ارجاعات: 3
Support