ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس مبدل های گرمایی

تعداد مقالات
510 مقاله
کل صفحات
6169
درصد اصل مقالات
99%
کل استنادات
20
کل دریافت مقالات
9526
کل نمایش مقالات
492833
متوسط استناد مقاله
3.92
کل نویسندگان
1275
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس مبدل های گرمایی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 مرداد 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:19 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1389
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 114
تعداد کل مقالات: 48
تعداد کل صفحات: 549
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 99292
تعداد دریافت مقاله: 2160
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:18 آبان 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1390
مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 132
تعداد کل مقالات: 53
تعداد کل صفحات: 543
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 91842
تعداد دریافت مقاله: 1211
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:18 آبان 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 164
تعداد کل مقالات: 56
تعداد کل صفحات: 524
تعداد مقاله کامل: 55
تعداد نمایش مقالات: 101546
تعداد دریافت مقاله: 1622
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:30 آبان 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392
مجموعه مقالات پنجمین همایش مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 103
تعداد کل مقالات: 44
تعداد کل صفحات: 443
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 55700
تعداد دریافت مقاله: 1215
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:29 آبان 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 144
تعداد کل مقالات: 58
تعداد کل صفحات: 671
تعداد مقاله کامل: 58
تعداد نمایش مقالات: 45781
تعداد دریافت مقاله: 1092
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:5 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 101
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 464
تعداد مقاله کامل: 41
تعداد نمایش مقالات: 27671
تعداد دریافت مقاله: 649
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:2 دی 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 111
تعداد کل مقالات: 44
تعداد کل صفحات: 569
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 22068
تعداد دریافت مقاله: 569
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:23 آذر 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 99
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 572
تعداد مقاله کامل: 41
تعداد نمایش مقالات: 17237
تعداد دریافت مقاله: 443
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:22 آذر 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه کاشان
تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 90
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 576
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 12123
تعداد دریافت مقاله: 298
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:21 آذر 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه کاشان
تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل صفحات: 813
تعداد مقاله کامل: 54
تعداد نمایش مقالات: 16951
تعداد دریافت مقاله: 207
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:27 خرداد 1400
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه کاشان
تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 77
تعداد کل مقالات: 31
تعداد کل صفحات: 445
تعداد مقاله کامل: 31
تعداد نمایش مقالات: 2622
تعداد دریافت مقاله: 60
تعداد ارجاعات: 0
Support