کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2910 مقالهکل صفحات: 19537درصد اصل مقالات: 90%کل استنادات: 150کل دریافت مقالات: 38920کل نمایش مقالات: 2492950متوسط استناد مقاله: 5.15کل نویسندگان: 7334
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

دومین کنفرانس منهدسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 30 مرداد 1388استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 23 تیر 1390استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1390مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1042
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 2632
تعداد مقاله کامل: 356
تعداد نمایش مقالات: 543494
تعداد دریافت مقاله: 9212
تعداد ارجاعات: 37

چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 8 شهریور 1391استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1391مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1207
تعداد کل مقالات: 461
تعداد کل صفحات: 3056
تعداد مقاله کامل: 413
تعداد نمایش مقالات: 672556
تعداد دریافت مقاله: 11694
تعداد ارجاعات: 70

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 29 مرداد 1392استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1653
تعداد کل مقالات: 615
تعداد کل صفحات: 4075
تعداد مقاله کامل: 566
تعداد نمایش مقالات: 508056
تعداد دریافت مقاله: 7274
تعداد ارجاعات: 24

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 28 مرداد 1393استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1320
تعداد کل مقالات: 543
تعداد کل صفحات: 3583
تعداد مقاله کامل: 479
تعداد نمایش مقالات: 336751
تعداد دریافت مقاله: 4376
تعداد ارجاعات: 11

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 28 مرداد 1394استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1549
تعداد کل مقالات: 644
تعداد کل صفحات: 4432
تعداد مقاله کامل: 583
تعداد نمایش مقالات: 334411
تعداد دریافت مقاله: 5084
تعداد ارجاعات: 7

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 27 مرداد 1395استان: خراسان رضویشهر: گنابادHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 563
تعداد کل مقالات: 249
تعداد کل صفحات: 1759
تعداد مقاله کامل: 227
تعداد نمایش مقالات: 97682
تعداد دریافت مقاله: 1280
تعداد ارجاعات: 1