کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 537 مقالهکل صفحات: 4498درصد اصل مقالات: 94%کل استنادات: 76کل دریافت مقالات: 15303کل نمایش مقالات: 936040متوسط استناد مقاله: 14.15کل نویسندگان: 1343
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 3 خرداد 1378استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1387مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 57
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 315
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 106348
تعداد دریافت مقاله: 1961
تعداد ارجاعات: 2

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 5 آبان 1381استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1386مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 71
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 258
تعداد مقاله کامل: 36
تعداد نمایش مقالات: 85750
تعداد دریافت مقاله: 1040
تعداد ارجاعات: 7

پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 9 آبان 1385استان: اصفهانشهر: اصفهانHolders: دانشگاه صنعتی اصفهان تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1385مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 228
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 702
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 333019
تعداد دریافت مقاله: 5068
تعداد ارجاعات: 37

ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 20 اسفند 1386استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1386مجموعه مقالات ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 172
تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل صفحات: 553
تعداد مقاله کامل: 64
تعداد نمایش مقالات: 157667
تعداد دریافت مقاله: 2212
تعداد ارجاعات: 10

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 31 شهریور 1388استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزHolders: دانشگاه صنعتی سهند انجمن مهندسی معدن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 8 آذر 1390استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 283
تعداد کل مقالات: 104
تعداد کل صفحات: 829
تعداد مقاله کامل: 104
تعداد نمایش مقالات: 100216
تعداد دریافت مقاله: 1775
تعداد ارجاعات: 5

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

روز برگزاری: 6 آبان 1392استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندHolders: دانشگاه بیرجند تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 300
تعداد کل مقالات: 105
تعداد کل صفحات: 1116
تعداد مقاله کامل: 105
تعداد نمایش مقالات: 90133
تعداد دریافت مقاله: 1890
تعداد ارجاعات: 13

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن

روز برگزاری: 6 اردیبهشت 1395استان: اصفهانشهر: کاشانHolders: دانشگاه کاشان تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 232
تعداد کل مقالات: 85
تعداد کل صفحات: 725
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 62907
تعداد دریافت مقاله: 1357
تعداد ارجاعات: 2