ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد مقالات
112 مقاله
کل صفحات
1676
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
2
کل دریافت مقالات
1590
کل نمایش مقالات
65006
متوسط استناد مقاله
1.79
کل نویسندگان
301
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:7 اسفند 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1393
مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 84
تعداد کل مقالات: 29
تعداد کل صفحات: 411
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 21571
تعداد دریافت مقاله: 494
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:6 اسفند 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 57
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 311
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 11457
تعداد دریافت مقاله: 213
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 بهمن 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 52
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 311
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 9911
تعداد دریافت مقاله: 264
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:17 آذر 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 66
تعداد کل مقالات: 23
تعداد کل صفحات: 421
تعداد مقاله کامل: 23
تعداد نمایش مقالات: 13621
تعداد دریافت مقاله: 468
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:16 اسفند 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 32
تعداد کل مقالات: 13
تعداد کل صفحات: 152
تعداد مقاله کامل: 13
تعداد نمایش مقالات: 5768
تعداد دریافت مقاله: 114
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اسفند 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 10
تعداد کل مقالات: 6
تعداد کل صفحات: 70
تعداد مقاله کامل: 6
تعداد نمایش مقالات: 2678
تعداد دریافت مقاله: 37
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 بهمن 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support