ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش بین المللی موتورهای درونسوز

تعداد مقالات
912 مقاله
کل صفحات
8250
درصد اصل مقالات
97%
کل استنادات
31
کل دریافت مقالات
8833
کل نمایش مقالات
890416
متوسط استناد مقاله
3.40
کل نویسندگان
2621
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 11 دوره ثبت شده از همایش بین المللی موتورهای درونسوز روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:27 بهمن 1378
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1387
مجموعه مقالات اولین همایش موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 57
تعداد کل مقالات: 28
تعداد کل صفحات: 339
تعداد مقاله کامل: 28
تعداد نمایش مقالات: 73095
تعداد دریافت مقاله: 468
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:27 بهمن 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1387
مجموعه مقالات دومین همایش موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 87
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 328
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 61556
تعداد دریافت مقاله: 596
تعداد ارجاعات: 4
روز برگزاری:28 بهمن 1382
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1387
مجموعه مقالات سومین همایش موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 107
تعداد کل مقالات: 39
تعداد کل صفحات: 454
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 79183
تعداد دریافت مقاله: 673
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:25 آبان 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1387
مجموعه مقالات چهارمین همایش موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 172
تعداد کل مقالات: 67
تعداد کل صفحات: 757
تعداد مقاله کامل: 56
تعداد نمایش مقالات: 140153
تعداد دریافت مقاله: 1114
تعداد ارجاعات: 8
روز برگزاری:29 آبان 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1387
مجموعه مقالات پنجمین همایش موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 173
تعداد کل مقالات: 66
تعداد کل صفحات: 883
تعداد مقاله کامل: 65
تعداد نمایش مقالات: 110062
تعداد دریافت مقاله: 967
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:26 آبان 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1388
مجموعه مقالات ششمین همایش موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 339
تعداد کل مقالات: 120
تعداد کل صفحات: 844
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 199973
تعداد دریافت مقاله: 2116
تعداد ارجاعات: 9
روز برگزاری:17 آبان 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی موتور ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396
مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 275
تعداد کل مقالات: 90
تعداد کل صفحات: 736
تعداد مقاله کامل: 89
تعداد نمایش مقالات: 25558
تعداد دریافت مقاله: 213
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 بهمن 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی موتور ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1393
مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 330
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 864
تعداد مقاله کامل: 107
تعداد نمایش مقالات: 89628
تعداد دریافت مقاله: 1365
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:27 بهمن 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی موتور ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396
مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 343
تعداد کل مقالات: 126
تعداد کل صفحات: 1090
تعداد مقاله کامل: 126
تعداد نمایش مقالات: 36771
تعداد دریافت مقاله: 294
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی موتور ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397
مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
پژوهشگران ارائه کننده: 367
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 1026
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 45059
تعداد دریافت مقاله: 721
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:29 بهمن 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی موتور ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1399
مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
پژوهشگران ارائه کننده: 371
تعداد کل مقالات: 116
تعداد کل صفحات: 929
تعداد مقاله کامل: 116
تعداد نمایش مقالات: 29378
تعداد دریافت مقاله: 306
تعداد ارجاعات: 0
Support