کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 996 مقالهکل صفحات: 8226درصد اصل مقالات: 95%کل استنادات: 5کل دریافت مقالات: 6221کل نمایش مقالات: 358148متوسط استناد مقاله: 0.50کل نویسندگان: 2676
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران

روز برگزاری: 16 مهر 1392استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن انرژی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

روز برگزاری: 24 آذر 1394استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن انرژی ایران تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 735
تعداد کل مقالات: 283
تعداد کل صفحات: 2023
تعداد مقاله کامل: 265
تعداد نمایش مقالات: 146956
تعداد دریافت مقاله: 2746
تعداد ارجاعات: 5
مقالات برتر کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

روز برگزاری: 10 اسفند 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن انرژی ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 316
تعداد کل مقالات: 116
تعداد کل صفحات: 805
تعداد مقاله کامل: 105
تعداد نمایش مقالات: 47410
تعداد دریافت مقاله: 731
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

روز برگزاری: 10 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن انرژی ایران تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 282
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 749
تعداد مقاله کامل: 97
تعداد نمایش مقالات: 40126
تعداد دریافت مقاله: 851
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست

روز برگزاری: 30 بهمن 1397استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن انرژی ایران تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 475
تعداد کل مقالات: 173
تعداد کل صفحات: 2144
تعداد مقاله کامل: 170
تعداد نمایش مقالات: 69967
تعداد دریافت مقاله: 1192
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست: (تعداد دریافت)

ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

روز برگزاری: 14 اسفند 1398استان: کرمانشهر: رفسنجانHolders: انجمن انرژی ایران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1400مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 207
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 771
تعداد مقاله کامل: 77
تعداد نمایش مقالات: 13116
تعداد دریافت مقاله: 96
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

روز برگزاری: 9 شهریور 1400استان: اردبیلشهر: اردبیلHolders: دانشگاه محقق اردبیلی تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 661
تعداد کل مقالات: 246
تعداد کل صفحات: 1734
تعداد مقاله کامل: 234
تعداد نمایش مقالات: 40573
تعداد دریافت مقاله: 605
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی: (تعداد دریافت)

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

روز برگزاری: 19 بهمن 1401استان: مازندرانشهر: بابلسرHolders: دانشگاه علوم و فنون مازندران انجمن انرژی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0