ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

تعداد مقالات
10246 مقاله
کل صفحات
53429
درصد اصل مقالات
62%
کل استنادات
424
کل دریافت مقالات
101932
کل نمایش مقالات
9907306
متوسط استناد مقاله
4.14
کل نویسندگان
27748
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 15 دوره ثبت شده از همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:25 اردیبهشت 1384
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1693
تعداد کل مقالات: 686
تعداد کل صفحات: 5408
تعداد مقاله کامل: 677
تعداد نمایش مقالات: 1362582
تعداد دریافت مقاله: 13234
تعداد ارجاعات: 74
روز برگزاری:25 اردیبهشت 1385
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1386
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1601
تعداد کل مقالات: 612
تعداد کل صفحات: 4817
تعداد مقاله کامل: 611
تعداد نمایش مقالات: 1205620
تعداد دریافت مقاله: 11414
تعداد ارجاعات: 64
روز برگزاری:25 اردیبهشت 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1462
تعداد کل مقالات: 574
تعداد کل صفحات: 3901
تعداد مقاله کامل: 555
تعداد نمایش مقالات: 1053998
تعداد دریافت مقاله: 10307
تعداد ارجاعات: 80
روز برگزاری:24 اردیبهشت 1387
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1386
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2605
تعداد کل مقالات: 953
تعداد کل صفحات: 6118
تعداد مقاله کامل: 907
تعداد نمایش مقالات: 1620561
تعداد دریافت مقاله: 17679
تعداد ارجاعات: 85
روز برگزاری:29 اردیبهشت 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1389
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2406
تعداد کل مقالات: 881
تعداد کل صفحات: 5786
تعداد مقاله کامل: 842
تعداد نمایش مقالات: 997448
تعداد دریافت مقاله: 10982
تعداد ارجاعات: 50
روز برگزاری:21 اردیبهشت 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1389
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1646
تعداد کل مقالات: 618
تعداد کل صفحات: 3666
تعداد مقاله کامل: 589
تعداد نمایش مقالات: 768174
تعداد دریافت مقاله: 7739
تعداد ارجاعات: 10
روز برگزاری:20 اردیبهشت 1390
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
Holders: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1390
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1775
تعداد کل مقالات: 630
تعداد کل صفحات: 2528
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 825620
تعداد دریافت مقاله: 10623
تعداد ارجاعات: 36
روز برگزاری:26 اردیبهشت 1391
استان: فارس
شهر: شیراز
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1934
تعداد کل مقالات: 683
تعداد کل صفحات: 2849
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 697980
تعداد دریافت مقاله: 7328
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:17 اردیبهشت 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:2 اردیبهشت 1393
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2343
تعداد کل مقالات: 838
تعداد کل صفحات: 4621
تعداد مقاله کامل: 707
تعداد نمایش مقالات: 547150
تعداد دریافت مقاله: 2098
تعداد ارجاعات: 18
روز برگزاری:7 اردیبهشت 1395
استان: یزد
شهر: یزد
Holders: دانشگاه یزد انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398
مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2114
تعداد کل مقالات: 795
تعداد کل صفحات: 837
تعداد مقاله کامل: 1
تعداد نمایش مقالات: 125323
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:12 اردیبهشت 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
پژوهشگران ارائه کننده: 2707
تعداد کل مقالات: 982
تعداد کل صفحات: 1966
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 246313
تعداد دریافت مقاله: 3196
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:4 اردیبهشت 1397
استان: سمنان
شهر: سمنان
Holders: دانشگاه سمنان انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1832
تعداد کل مقالات: 692
تعداد کل صفحات: 4531
تعداد مقاله کامل: 678
تعداد نمایش مقالات: 164058
تعداد دریافت مقاله: 2772
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:10 اردیبهشت 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398
مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2153
تعداد کل مقالات: 782
تعداد کل صفحات: 4306
تعداد مقاله کامل: 669
تعداد نمایش مقالات: 190292
تعداد دریافت مقاله: 3564
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:7 خرداد 1399
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399
مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1477
تعداد کل مقالات: 520
تعداد کل صفحات: 2095
تعداد مقاله کامل: 12
تعداد نمایش مقالات: 102187
تعداد دریافت مقاله: 996
تعداد ارجاعات: 0
Support