همایش حمل و نقل ریلی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 734 مقالهکل صفحات: 8738درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 92کل دریافت مقالات: 16905کل نمایش مقالات: 1188973متوسط استناد مقاله: 12.53کل نویسندگان: 1468
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از همایش حمل و نقل ریلی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 9 اردیبهشت 1383استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1384مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 216
تعداد کل مقالات: 126
تعداد کل صفحات: 1110
تعداد مقاله کامل: 125
تعداد نمایش مقالات: 241834
تعداد دریافت مقاله: 3139
تعداد ارجاعات: 33

هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 16 آبان 1385استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1385مجموعه مقالات هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 144
تعداد کل مقالات: 65
تعداد کل صفحات: 527
تعداد مقاله کامل: 63
تعداد نمایش مقالات: 180022
تعداد دریافت مقاله: 1867
تعداد ارجاعات: 22

نهمین همایش حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 19 آبان 1386استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1386مجموعه مقالات نهمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 189
تعداد کل مقالات: 104
تعداد کل صفحات: 1066
تعداد مقاله کامل: 104
تعداد نمایش مقالات: 270160
تعداد دریافت مقاله: 3497
تعداد ارجاعات: 18

دهمین همایش حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 27 آبان 1387استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1387مجموعه مقالات دهمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 169
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات: 982
تعداد مقاله کامل: 86
تعداد نمایش مقالات: 165815
تعداد دریافت مقاله: 2631
تعداد ارجاعات: 8
مقالات برتر دهمین همایش حمل و نقل ریلی: (تعداد دریافت)

یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 2 آبان 1388استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 فروردین 1391مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 227
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 1880
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 117869
تعداد دریافت مقاله: 1783
تعداد ارجاعات: 6

دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 2 آبان 1389استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1390مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 204
تعداد کل مقالات: 92
تعداد کل صفحات: 1530
تعداد مقاله کامل: 92
تعداد نمایش مقالات: 123286
تعداد دریافت مقاله: 2356
تعداد ارجاعات: 4

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 28 مهر 1392استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 27 مهر 1393استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 175
تعداد کل مقالات: 79
تعداد کل صفحات: 920
تعداد مقاله کامل: 79
تعداد نمایش مقالات: 68319
تعداد دریافت مقاله: 1407
تعداد ارجاعات: 1

هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

روز برگزاری: 23 آبان 1394استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398مجموعه مقالات هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 144
تعداد کل مقالات: 63
تعداد کل صفحات: 723
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 21668
تعداد دریافت مقاله: 225
تعداد ارجاعات: 0