ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد مقالات
1745 مقاله
کل صفحات
10553
درصد اصل مقالات
86%
کل استنادات
82
کل دریافت مقالات
16744
کل نمایش مقالات
1853019
متوسط استناد مقاله
4.70
کل نویسندگان
4964
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 17 دوره ثبت شده از کنفرانس مهندسی پزشکی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 اسفند 1378
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1387
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 270
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 539
تعداد مقاله کامل: 84
تعداد نمایش مقالات: 168901
تعداد دریافت مقاله: 1564
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:9 آبان 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1387
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 182
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 581
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 112699
تعداد دریافت مقاله: 1036
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:29 بهمن 1382
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1387
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 258
تعداد کل مقالات: 93
تعداد کل صفحات: 613
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 151495
تعداد دریافت مقاله: 1528
تعداد ارجاعات: 15
روز برگزاری:24 آبان 1384
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1391
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 401
تعداد کل مقالات: 142
تعداد کل صفحات: 1020
تعداد مقاله کامل: 139
تعداد نمایش مقالات: 137419
تعداد دریافت مقاله: 1451
تعداد ارجاعات: 15
روز برگزاری:2 اسفند 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1387
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 382
تعداد کل مقالات: 130
تعداد کل صفحات: 909
تعداد مقاله کامل: 130
تعداد نمایش مقالات: 200964
تعداد دریافت مقاله: 1648
تعداد ارجاعات: 9
روز برگزاری:24 بهمن 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1387
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 324
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 819
تعداد مقاله کامل: 112
تعداد نمایش مقالات: 172005
تعداد دریافت مقاله: 1706
تعداد ارجاعات: 14
روز برگزاری:4 دی 1387
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 333
تعداد کل مقالات: 123
تعداد کل صفحات: 815
تعداد مقاله کامل: 122
تعداد نمایش مقالات: 115746
تعداد دریافت مقاله: 1080
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:9 دی 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1388
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 404
تعداد کل مقالات: 142
تعداد کل صفحات: 832
تعداد مقاله کامل: 129
تعداد نمایش مقالات: 245799
تعداد دریافت مقاله: 2754
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:12 آبان 1389
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1392
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 868
تعداد کل مقالات: 299
تعداد کل صفحات: 1510
تعداد مقاله کامل: 181
تعداد نمایش مقالات: 252250
تعداد دریافت مقاله: 2327
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:23 آبان 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1393
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 333
تعداد کل مقالات: 115
تعداد کل صفحات: 618
تعداد مقاله کامل: 90
تعداد نمایش مقالات: 82741
تعداد دریافت مقاله: 768
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:30 آذر 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 355
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 579
تعداد مقاله کامل: 84
تعداد نمایش مقالات: 88986
تعداد دریافت مقاله: 103
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:27 آذر 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 356
تعداد کل مقالات: 122
تعداد کل صفحات: 681
تعداد مقاله کامل: 112
تعداد نمایش مقالات: 68817
تعداد دریافت مقاله: 126
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:4 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 156
تعداد کل مقالات: 59
تعداد کل صفحات: 338
تعداد مقاله کامل: 55
تعداد نمایش مقالات: 17360
تعداد دریافت مقاله: 201
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:8 آذر 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 93
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 184
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 7910
تعداد دریافت مقاله: 91
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:8 آذر 1397
استان: قم
شهر: قم
Holders: دانشگاه شهاب دانش
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 84
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 186
تعداد مقاله کامل: 30
تعداد نمایش مقالات: 11972
تعداد دریافت مقاله: 217
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 آذر 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی پزشکی ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1399
مجموعه مقالات بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 119
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 233
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 13495
تعداد دریافت مقاله: 90
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 آذر 1399
Holders: انجمن مهندسی پزشکی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1399
مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 46
تعداد کل مقالات: 14
تعداد کل صفحات: 96
تعداد مقاله کامل: 14
تعداد نمایش مقالات: 4460
تعداد دریافت مقاله: 54
تعداد ارجاعات: 0
Support