ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ملی جوش و بازرسی و آزمایشهای غیر مخرب

تعداد مقالات
1171 مقاله
کل صفحات
11368
درصد اصل مقالات
94%
کل استنادات
9
کل دریافت مقالات
3494
کل نمایش مقالات
375609
متوسط استناد مقاله
0.77
کل نویسندگان
3513
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 14 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی جوش و بازرسی و آزمایشهای غیر مخرب روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:11 اردیبهشت 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1385
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 477
تعداد مقاله کامل: 40
تعداد نمایش مقالات: 159621
تعداد دریافت مقاله: 1500
تعداد ارجاعات: 8
روز برگزاری:1 آبان 1387
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 227
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 676
تعداد مقاله کامل: 78
تعداد نمایش مقالات: 14468
تعداد دریافت مقاله: 77
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:12 مهر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 187
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 552
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 12492
تعداد دریافت مقاله: 60
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:4 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 212
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 638
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 16559
تعداد دریافت مقاله: 70
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 دی 1390
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 656
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 13528
تعداد دریافت مقاله: 62
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:5 دی 1391
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 294
تعداد کل مقالات: 98
تعداد کل صفحات: 1019
تعداد مقاله کامل: 97
تعداد نمایش مقالات: 16235
تعداد دریافت مقاله: 77
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 اسفند 1392
استان: البرز
شهر: کرج
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1398
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 368
تعداد کل مقالات: 121
تعداد کل صفحات: 1276
تعداد مقاله کامل: 119
تعداد نمایش مقالات: 19612
تعداد دریافت مقاله: 64
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:9 دی 1393
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1398
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 327
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 1150
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 17071
تعداد دریافت مقاله: 65
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 359
تعداد کل مقالات: 114
تعداد کل صفحات: 1215
تعداد مقاله کامل: 114
تعداد نمایش مقالات: 19580
تعداد دریافت مقاله: 175
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 آذر 1395
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1398
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 177
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 622
تعداد مقاله کامل: 58
تعداد نمایش مقالات: 13951
تعداد دریافت مقاله: 62
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:17 بهمن 1396
استان: مرکزی
شهر: اراک
Holders: دانشگاه اراک انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 267
تعداد کل مقالات: 88
تعداد کل صفحات: 969
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 26287
تعداد دریافت مقاله: 634
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:7 اسفند 1397
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 80
تعداد کل صفحات: 931
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 21647
تعداد دریافت مقاله: 393
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:21 آبان 1398
استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: شهرکرد
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 212
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 692
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 18681
تعداد دریافت مقاله: 196
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 اسفند 1399
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 246
تعداد کل مقالات: 81
تعداد کل صفحات: 495
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 5877
تعداد دریافت مقاله: 59
تعداد ارجاعات: 0
Support