ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

کنفرانس ملی جوش و بازرسی و آزمایشهای غیر مخرب

تعداد مقالات
1090 مقاله
کل صفحات
10873
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
3088
کل نمایش مقالات
268222
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:11 اردیبهشت 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1484
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
روز برگزاری:1 آبان 1387
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 52
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
روز برگزاری:12 مهر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 45
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد (عمومی)
 • مهندسی مواد
روز برگزاری:4 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 57
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد (عمومی)
روز برگزاری:6 دی 1390
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 43
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد (عمومی)
روز برگزاری:5 دی 1391
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 98
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 51
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
 • زیست مواد
 • مکانیک مواد
روز برگزاری:6 اسفند 1392
استان: البرز
شهر: کرج
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 121
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 33
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
 • زیست مواد
 • علم مواد (عمومی)
روز برگزاری:9 دی 1393
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 46
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 114
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 141
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد (عمومی)
 • مکانیک مواد
 • مهندسی مواد
روز برگزاری:30 آذر 1395
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 42
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
 • علم مواد (عمومی)
 • مکانیک مواد
روز برگزاری:17 بهمن 1396
استان: مرکزى
شهر: اراک
Holders: دانشگاه اراک انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 88
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 598
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد (عمومی)
 • مکانیک مواد
 • مهندسی مواد
روز برگزاری:7 اسفند 1397
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 148
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 534
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
 • مکانیک مواد
 • مهندسی مواد
روز برگزاری:21 آبان 1398
استان: چهارمحال و بختيارى
شهر: شهرکرد
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 151
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد (عمومی)
روز برگزاری:13 اسفند 1399
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • علم مواد
Support