ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد مقالات
1846 مقاله
کل صفحات
18740
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
25045
کل نمایش مقالات
1135228
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 آذر 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 209
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 5291
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی
 • بهینه سازی مصرف انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 309
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 5662
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی
 • بهینه سازی مصرف انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 478
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 6561
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی
 • بهینه سازی مصرف انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 446
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 4195
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی
 • بهینه سازی مصرف انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 206
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 2125
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 202
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1217
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • بهینه سازی مصرف انرژی
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی و قدرت
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • بهینه سازی مصرف انرژی
Support