ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد مقالات
1680 مقاله
کل صفحات
14230
درصد اصل مقالات
98%
کل استنادات
427
کل دریافت مقالات
17077
کل نمایش مقالات
1644548
متوسط استناد مقاله
25.42
کل نویسندگان
4674
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:16 بهمن 1386
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1386
مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 923
تعداد کل مقالات: 347
تعداد کل صفحات: 3090
تعداد مقاله کامل: 340
تعداد نمایش مقالات: 661877
تعداد دریافت مقاله: 6622
تعداد ارجاعات: 232
روز برگزاری:19 بهمن 1388
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1391
مجموعه مقالات دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 777
تعداد کل مقالات: 281
تعداد کل صفحات: 2336
تعداد مقاله کامل: 272
تعداد نمایش مقالات: 308074
تعداد دریافت مقاله: 3546
تعداد ارجاعات: 63
روز برگزاری:18 بهمن 1390
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1391
مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 906
تعداد کل مقالات: 318
تعداد کل صفحات: 2584
تعداد مقاله کامل: 311
تعداد نمایش مقالات: 412197
تعداد دریافت مقاله: 4096
تعداد ارجاعات: 126
روز برگزاری:5 شهریور 1392
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 1049
تعداد کل مقالات: 364
تعداد کل صفحات: 2982
تعداد مقاله کامل: 361
تعداد نمایش مقالات: 127518
تعداد دریافت مقاله: 1243
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:3 شهریور 1394
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
مجموعه مقالات سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 299
تعداد کل مقالات: 106
تعداد کل صفحات: 860
تعداد مقاله کامل: 105
تعداد نمایش مقالات: 50193
تعداد دریافت مقاله: 510
تعداد ارجاعات: 4
روز برگزاری:15 شهریور 1396
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 407
تعداد کل مقالات: 149
تعداد کل صفحات: 1349
تعداد مقاله کامل: 148
تعداد نمایش مقالات: 53011
تعداد دریافت مقاله: 744
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 شهریور 1398
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
پژوهشگران ارائه کننده: 313
تعداد کل مقالات: 115
تعداد کل صفحات: 1029
تعداد مقاله کامل: 114
تعداد نمایش مقالات: 31678
تعداد دریافت مقاله: 316
تعداد ارجاعات: 0
Support