ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

تعداد مقالات
95 مقاله
کل صفحات
923
درصد اصل مقالات
85%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
798
کل نمایش مقالات
63311
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
165
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:25 اردیبهشت 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1390
مجموعه مقالات دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 11
تعداد کل مقالات: 8
تعداد کل صفحات: 89
تعداد مقاله کامل: 8
تعداد نمایش مقالات: 12169
تعداد دریافت مقاله: 182
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:19 مهر 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392
مجموعه مقالات سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 23
تعداد کل مقالات: 18
تعداد کل صفحات: 261
تعداد مقاله کامل: 18
تعداد نمایش مقالات: 29209
تعداد دریافت مقاله: 350
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:27 بهمن 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 بهمن 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
مجموعه مقالات پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 5
تعداد کل مقالات: 4
تعداد کل صفحات: 28
تعداد مقاله کامل: 4
تعداد نمایش مقالات: 2397
تعداد دریافت مقاله: 37
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:29 بهمن 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395
مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 12
تعداد کل مقالات: 7
تعداد کل صفحات: 61
تعداد مقاله کامل: 6
تعداد نمایش مقالات: 3652
تعداد دریافت مقاله: 46
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 بهمن 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396
مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 17
تعداد کل مقالات: 9
تعداد کل صفحات: 88
تعداد مقاله کامل: 7
تعداد نمایش مقالات: 3577
تعداد دریافت مقاله: 35
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:29 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397
مجموعه مقالات هشتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 36
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 118
تعداد مقاله کامل: 13
تعداد نمایش مقالات: 4653
تعداد دریافت مقاله: 76
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • سازه آسانسور
 • طراحی سازه
 • زلزله
روز برگزاری:2 اسفند 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1398
مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 22
تعداد کل مقالات: 13
تعداد کل صفحات: 120
تعداد مقاله کامل: 11
تعداد نمایش مقالات: 4150
تعداد دریافت مقاله: 46
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اسفند 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1399
مجموعه مقالات دهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 39
تعداد کل مقالات: 17
تعداد کل صفحات: 158
تعداد مقاله کامل: 14
تعداد نمایش مقالات: 3504
تعداد دریافت مقاله: 26
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • elevators dispatching
 • vertical transportation
 • elevator group control
 • genetic algorithm
 • simulation
 • آسانسور
 • الگوریتم
 • تشخیص خطا
 • هوش مصنوعی
Support