ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

تعداد مقالات
1452 مقاله
کل صفحات
14593
درصد اصل مقالات
94%
کل استنادات
24
کل دریافت مقالات
10965
کل نمایش مقالات
683901
متوسط استناد مقاله
1.65
کل نویسندگان
3186
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 19 دوره ثبت شده از همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:25 اسفند 1393
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394
مجموعه مقالات همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 324
تعداد کل مقالات: 140
تعداد کل صفحات: 807
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 84243
تعداد دریافت مقاله: 1185
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:30 تیر 1394
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394
مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 532
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1867
تعداد مقاله کامل: 206
تعداد نمایش مقالات: 130503
تعداد دریافت مقاله: 2764
تعداد ارجاعات: 7
روز برگزاری:25 آبان 1394
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395
مجموعه مقالات سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 167
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 735
تعداد مقاله کامل: 78
تعداد نمایش مقالات: 45498
تعداد دریافت مقاله: 701
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:25 اسفند 1394
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 215
تعداد کل مقالات: 102
تعداد کل صفحات: 1050
تعداد مقاله کامل: 100
تعداد نمایش مقالات: 66655
تعداد دریافت مقاله: 994
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:25 خرداد 1395
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1395
مجموعه مقالات پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 326
تعداد کل مقالات: 153
تعداد کل صفحات: 1659
تعداد مقاله کامل: 153
تعداد نمایش مقالات: 66540
تعداد دریافت مقاله: 1602
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:25 شهریور 1395
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 180
تعداد کل مقالات: 85
تعداد کل صفحات: 1009
تعداد مقاله کامل: 84
تعداد نمایش مقالات: 41762
تعداد دریافت مقاله: 762
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:23 آذر 1395
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396
مجموعه مقالات هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 147
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 878
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 21704
تعداد دریافت مقاله: 316
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 اسفند 1395
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396
مجموعه مقالات هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 162
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 834
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 64906
تعداد دریافت مقاله: 698
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 خرداد 1396
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 169
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 886
تعداد مقاله کامل: 78
تعداد نمایش مقالات: 27477
تعداد دریافت مقاله: 467
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 شهریور 1396
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 156
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 746
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 19546
تعداد دریافت مقاله: 315
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 آذر 1396
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
مجموعه مقالات یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 139
تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل صفحات: 595
تعداد مقاله کامل: 52
تعداد نمایش مقالات: 12701
تعداد دریافت مقاله: 137
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 اسفند 1396
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 93
تعداد کل مقالات: 39
تعداد کل صفحات: 405
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 12179
تعداد دریافت مقاله: 153
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 خرداد 1397
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397
مجموعه مقالات سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 78
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 536
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 14636
تعداد دریافت مقاله: 257
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 شهریور 1397
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 111
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 608
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 13718
تعداد دریافت مقاله: 155
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 آذر 1397
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 80
تعداد کل مقالات: 39
تعداد کل صفحات: 444
تعداد مقاله کامل: 36
تعداد نمایش مقالات: 11936
تعداد دریافت مقاله: 92
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 اسفند 1397
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 125
تعداد کل مقالات: 63
تعداد کل صفحات: 610
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 16500
تعداد دریافت مقاله: 163
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 خرداد 1398
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398
مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 43
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 245
تعداد مقاله کامل: 21
تعداد نمایش مقالات: 6701
تعداد دریافت مقاله: 102
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 آذر 1398
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1399
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 91
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 435
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 23987
تعداد دریافت مقاله: 78
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 خرداد 1399
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1399
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 48
تعداد کل مقالات: 23
تعداد کل صفحات: 244
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 2709
تعداد دریافت مقاله: 24
تعداد ارجاعات: 0
Support