کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 456 مقالهکل صفحات: 4706درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 54کل دریافت مقالات: 7410کل نمایش مقالات: 360015متوسط استناد مقاله: 11.84کل نویسندگان: 1124
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

روز برگزاری: 13 شهریور 1393استان: مازندرانشهر: بابلHolders: تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 867
تعداد کل مقالات: 350
تعداد کل صفحات: 3644
تعداد مقاله کامل: 350
تعداد نمایش مقالات: 298722
تعداد دریافت مقاله: 6020
تعداد ارجاعات: 51

دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

روز برگزاری: 3 دی 1394استان: مازندرانشهر: بابلHolders: تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 83
تعداد کل مقالات: 33
تعداد کل صفحات: 327
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 22992
تعداد دریافت مقاله: 448
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

روز برگزاری: 21 اردیبهشت 1396استان: مازندرانشهر: بابلHolders: تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 54
تعداد کل مقالات: 24
تعداد کل صفحات: 249
تعداد مقاله کامل: 24
تعداد نمایش مقالات: 12725
تعداد دریافت مقاله: 404
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

روز برگزاری: 30 آذر 1396استان: مازندرانشهر: بابلHolders: تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 33
تعداد کل مقالات: 15
تعداد کل صفحات: 158
تعداد مقاله کامل: 15
تعداد نمایش مقالات: 6522
تعداد دریافت مقاله: 186
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

روز برگزاری: 15 شهریور 1397استان: مازندرانشهر: بابلHolders: تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 32
تعداد کل مقالات: 15
تعداد کل صفحات: 125
تعداد مقاله کامل: 15
تعداد نمایش مقالات: 8355
تعداد دریافت مقاله: 207
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

روز برگزاری: 26 تیر 1399استان: مازندرانشهر: بابلHolders: تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 55
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 203
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 10699
تعداد دریافت مقاله: 145
تعداد ارجاعات: 1