ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

تعداد مقالات
456 مقاله
کل صفحات
4706
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
52
کل دریافت مقالات
6428
کل نمایش مقالات
290149
متوسط استناد مقاله
11.40
کل نویسندگان
1124
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:13 شهریور 1393
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393
مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 867
تعداد کل مقالات: 350
تعداد کل صفحات: 3644
تعداد مقاله کامل: 350
تعداد نمایش مقالات: 246471
تعداد دریافت مقاله: 5298
تعداد ارجاعات: 50
روز برگزاری:3 دی 1394
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 83
تعداد کل مقالات: 33
تعداد کل صفحات: 327
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 18134
تعداد دریافت مقاله: 382
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:21 اردیبهشت 1396
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 54
تعداد کل مقالات: 24
تعداد کل صفحات: 249
تعداد مقاله کامل: 24
تعداد نمایش مقالات: 9407
تعداد دریافت مقاله: 345
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 آذر 1396
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 33
تعداد کل مقالات: 15
تعداد کل صفحات: 158
تعداد مقاله کامل: 15
تعداد نمایش مقالات: 4588
تعداد دریافت مقاله: 157
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 شهریور 1397
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 32
تعداد کل مقالات: 15
تعداد کل صفحات: 125
تعداد مقاله کامل: 15
تعداد نمایش مقالات: 5515
تعداد دریافت مقاله: 164
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 تیر 1399
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 55
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 203
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 6034
تعداد دریافت مقاله: 82
تعداد ارجاعات: 0
Support