کنگره علوم و صنایع غذائی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 6913 مقالهکل صفحات: 45907درصد اصل مقالات: 72%کل استنادات: 497کل دریافت مقالات: 70834کل نمایش مقالات: 5513800متوسط استناد مقاله: 7.19کل نویسندگان: 19187
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از کنگره علوم و صنایع غذائی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

روز برگزاری: 24 مهر 1387استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1391مجموعه مقالات هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
پژوهشگران ارائه کننده: 772
تعداد کل مقالات: 255
تعداد کل صفحات: 1699
تعداد مقاله کامل: 244
تعداد نمایش مقالات: 324257
تعداد دریافت مقاله: 2659
تعداد ارجاعات: 173
مقالات برتر هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی: (تعداد دریافت)

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

روز برگزاری: 1 آذر 1390استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1391مجموعه مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
پژوهشگران ارائه کننده: 2450
تعداد کل مقالات: 840
تعداد کل صفحات: 7215
تعداد مقاله کامل: 799
تعداد نمایش مقالات: 1201813
تعداد دریافت مقاله: 18846
تعداد ارجاعات: 120

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 7 آبان 1392استان: فارسشهر: شیرازHolders: دانشگاه شیراز تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 4584
تعداد کل مقالات: 1587
تعداد کل صفحات: 8779
تعداد مقاله کامل: 1231
تعداد نمایش مقالات: 1846085
تعداد دریافت مقاله: 27895
تعداد ارجاعات: 184

بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

روز برگزاری: 8 شهریور 1393استان: گلستانشهر: گرگانHolders: تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
پژوهشگران ارائه کننده: 1321
تعداد کل مقالات: 477
تعداد کل صفحات: 1732
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 429499
تعداد دریافت مقاله: 4905
تعداد ارجاعات: 19

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 22 مهر 1394استان: خراسان رضویشهر: قوچانHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2188
تعداد کل مقالات: 818
تعداد کل صفحات: 7614
تعداد مقاله کامل: 769
تعداد نمایش مقالات: 539689
تعداد دریافت مقاله: 6969
تعداد ارجاعات: 1

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 27 مهر 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1550
تعداد کل مقالات: 566
تعداد کل صفحات: 3523
تعداد مقاله کامل: 446
تعداد نمایش مقالات: 287993
تعداد دریافت مقاله: 3903
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

روز برگزاری: 5 اردیبهشت 1397استان: مازندرانشهر: ساریHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1364
تعداد کل مقالات: 507
تعداد کل صفحات: 3869
تعداد مقاله کامل: 483
تعداد نمایش مقالات: 216976
تعداد دریافت مقاله: 2282
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 26 شهریور 1398استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2488
تعداد کل مقالات: 957
تعداد کل صفحات: 2329
تعداد مقاله کامل: 15
تعداد نمایش مقالات: 489162
تعداد دریافت مقاله: 1660
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 14 بهمن 1399استان: خوزستانشهر: باوىHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1315
تعداد کل مقالات: 481
تعداد کل صفحات: 4859
تعداد مقاله کامل: 474
تعداد نمایش مقالات: 145687
تعداد دریافت مقاله: 1449
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

روز برگزاری: 4 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1155
تعداد کل مقالات: 425
تعداد کل صفحات: 4288
تعداد مقاله کامل: 416
تعداد نمایش مقالات: 32639
تعداد دریافت مقاله: 266
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران: (تعداد دریافت)