همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2287 مقالهکل صفحات: 16020درصد اصل مقالات: 82%کل استنادات: 821کل دریافت مقالات: 24146کل نمایش مقالات: 2264472متوسط استناد مقاله: 35.90کل نویسندگان: 6369
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

روز برگزاری: 3 اسفند 1384استان: کرمانشهر: کرمانHolders: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1389مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
پژوهشگران ارائه کننده: 785
تعداد کل مقالات: 328
تعداد کل صفحات: 2687
تعداد مقاله کامل: 318
تعداد نمایش مقالات: 407657
تعداد دریافت مقاله: 4522
تعداد ارجاعات: 145

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

روز برگزاری: 1 اسفند 1386استان: البرزشهر: کرجHolders: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1386مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
پژوهشگران ارائه کننده: 707
تعداد کل مقالات: 264
تعداد کل صفحات: 2606
تعداد مقاله کامل: 245
تعداد نمایش مقالات: 550521
تعداد دریافت مقاله: 5716
تعداد ارجاعات: 131

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 2 اردیبهشت 1388استان: گلستانشهر: گرگانHolders: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1388مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 713
تعداد کل مقالات: 254
تعداد کل صفحات: 2396
تعداد مقاله کامل: 244
تعداد نمایش مقالات: 344416
تعداد دریافت مقاله: 3577
تعداد ارجاعات: 237
مقالات برتر پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: (تعداد دریافت)

ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 8 اردیبهشت 1389استان: مازندرانشهر: نورHolders: دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1388مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 454
تعداد کل مقالات: 156
تعداد کل صفحات: 1213
تعداد مقاله کامل: 156
تعداد نمایش مقالات: 219966
تعداد دریافت مقاله: 2499
تعداد ارجاعات: 124
مقالات برتر ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: (تعداد دریافت)

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 7 اردیبهشت 1390استان: اصفهانشهر: اصفهانHolders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن آبخیزداری ایران تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1389مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 583
تعداد کل مقالات: 206
تعداد کل صفحات: 1597
تعداد مقاله کامل: 204
تعداد نمایش مقالات: 278048
تعداد دریافت مقاله: 4066
تعداد ارجاعات: 139

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 27 اردیبهشت 1391استان: لرستانشهر: خرم آبادHolders: انجمن آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 8 آبان 1392استان: یزدشهر: یزدHolders: تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1393مجموعه مقالات نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 571
تعداد کل مقالات: 201
تعداد کل صفحات: 1416
تعداد مقاله کامل: 200
تعداد نمایش مقالات: 114479
تعداد دریافت مقاله: 1309
تعداد ارجاعات: 39
مقالات برتر نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: (تعداد دریافت)

دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار

روز برگزاری: 29 بهمن 1393استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندHolders: دانشگاه بیرجند
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 31 فروردین 1395استان: کهگیلویه و بویراحمدشهر: یاسوجHolders: دانشگاه یاسوج انجمن آبخیزداری ایران تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 328
تعداد کل مقالات: 121
تعداد کل صفحات: 1041
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 74053
تعداد دریافت مقاله: 1312
تعداد ارجاعات: 6
مقالات برتر یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

پژوهشگران ارائه کننده: 792
تعداد کل مقالات: 273
تعداد کل صفحات: 1776
تعداد مقاله کامل: 272
تعداد نمایش مقالات: 106279
تعداد دریافت مقاله: 1009
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 25 تیر 1398استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهHolders: دانشگاه ارومیه انجمن آبخیزداری ایران تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1399مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1060
تعداد کل مقالات: 358
تعداد کل صفحات: 358
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 148555
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: (تعداد دریافت)

پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

روز برگزاری: 6 آبان 1399استان: مازندرانشهر: ساریHolders: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجمن آبخیزداری ایران تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 376
تعداد کل مقالات: 126
تعداد کل صفحات: 930
تعداد مقاله کامل: 126
تعداد نمایش مقالات: 20498
تعداد دریافت مقاله: 136
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی

روز برگزاری: 9 اسفند 1401استان: کرمانشهر: جیرفتHolders: انجمن آبخیزداری ایران دانشگاه جیرفت
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0