ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد مقالات
2161 مقاله
کل صفحات
15090
درصد اصل مقالات
81%
کل استنادات
821
کل دریافت مقالات
19784
کل نمایش مقالات
1777901
متوسط استناد مقاله
38
کل نویسندگان
5994
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:3 اسفند 1384
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1389
مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
پژوهشگران ارائه کننده: 785
تعداد کل مقالات: 328
تعداد کل صفحات: 2687
تعداد مقاله کامل: 318
تعداد نمایش مقالات: 326287
تعداد دریافت مقاله: 3686
تعداد ارجاعات: 145
کلیدواژه های اصلی:
 • پخش سیلاب
 • رسوب
 • سیلاب
 • خشکسالی
 • فرسایش
 • آبیاری
 • پسته
 • کرمان
 • پساب
روز برگزاری:1 اسفند 1386
استان: البرز
شهر: کرج
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1386
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
پژوهشگران ارائه کننده: 707
تعداد کل مقالات: 264
تعداد کل صفحات: 2606
تعداد مقاله کامل: 245
تعداد نمایش مقالات: 493299
تعداد دریافت مقاله: 4833
تعداد ارجاعات: 131
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • پخش سیلاب
 • رسوب
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • زمین لغزش
 • آبخیزداری
 • سیلاب
 • مدیریت آبخیز
 • آبخوان
 • پهنه بندی
روز برگزاری:2 اردیبهشت 1388
استان: گلستان
شهر: گرگان
Holders: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1388
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 713
تعداد کل مقالات: 254
تعداد کل صفحات: 2396
تعداد مقاله کامل: 244
تعداد نمایش مقالات: 296465
تعداد دریافت مقاله: 2985
تعداد ارجاعات: 237
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • سیلاب
 • آبخیزداری
 • spi
 • زمین لغزش
 • رواناب
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • سیل
 • کسیلیان
 • حوضه
روز برگزاری:8 اردیبهشت 1389
استان: مازندران
شهر: نور
Holders: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1388
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 454
تعداد کل مقالات: 156
تعداد کل صفحات: 1213
تعداد مقاله کامل: 156
تعداد نمایش مقالات: 191241
تعداد دریافت مقاله: 2102
تعداد ارجاعات: 124
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • سیلاب
 • پخش سیلاب
 • توزیع آماری
 • تحلیل منطقهای سیلاب
 • آبخیزداری
 • حوزه آبخیز
 • آبخوان
 • سیل
 • rai
روز برگزاری:7 اردیبهشت 1390
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن آبخیزداری ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1389
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 583
تعداد کل مقالات: 206
تعداد کل صفحات: 1597
تعداد مقاله کامل: 204
تعداد نمایش مقالات: 228454
تعداد دریافت مقاله: 3358
تعداد ارجاعات: 139
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • زمین لغزش
 • سیل
 • پهنه بندی
 • سیلاب
 • سنجش از دور
 • شاخص
 • کنترل سیلاب
 • توسعه شهری
 • تغییر اقلیم
روز برگزاری:27 اردیبهشت 1391
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
Holders: انجمن آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:8 آبان 1392
استان: يزد
شهر: یزد
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1393
مجموعه مقالات نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 571
تعداد کل مقالات: 201
تعداد کل صفحات: 1416
تعداد مقاله کامل: 200
تعداد نمایش مقالات: 80379
تعداد دریافت مقاله: 1056
تعداد ارجاعات: 39
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • پخش سیلاب
 • تغییر اقلیم
 • سیلاب
 • spi
 • شاخص spi
 • شاخصهای خشکسالی
 • ارزیابی
 • دانش بومی
 • بهینه سازی
روز برگزاری:29 بهمن 1393
استان: خراسان جنوبى
شهر: بیرجند
Holders: دانشگاه بیرجند
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:31 فروردین 1395
استان: کهکيلويه و بويراحمد
شهر: یاسوج
Holders: دانشگاه یاسوج انجمن آبخیزداری ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395
مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 328
تعداد کل مقالات: 121
تعداد کل صفحات: 1041
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 46638
تعداد دریافت مقاله: 1087
تعداد ارجاعات: 6
کلیدواژه های اصلی:
 • پهنه بندی
 • مشارکت
 • ابخیزداری
 • زمین لغزش
 • سیلاب
 • سیل
 • خشکسالی
 • شاخص های خشکسالی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • چسبندگی
پژوهشگران ارائه کننده: 793
تعداد کل مقالات: 273
تعداد کل صفحات: 1776
تعداد مقاله کامل: 272
تعداد نمایش مقالات: 52418
تعداد دریافت مقاله: 677
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • پخش سیلاب
 • سیلاب
 • سیل خیزی
 • ایستگاه کوثر
 • فارس
 • ارتفاع
 • منطق فازی
 • اردبیل
روز برگزاری:25 تیر 1398
استان: آذرباىجان غربى
شهر: ارومیه
Holders: دانشگاه ارومیه انجمن آبخیزداری ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1399
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1060
تعداد کل مقالات: 358
تعداد کل صفحات: 358
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 62720
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • سیلاب
 • پخش سیلاب
 • سیل
 • زمین لغزش
 • آبخیزداری
 • شاخص spi
 • سنجش از دور
 • ارزیابی
 • سیل خیزی
روز برگزاری:6 آبان 1399
استان: مازندران
شهر: ساری
Holders: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجمن آبخیزداری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support