ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

تعداد مقالات
449 مقاله
کل صفحات
3144
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
4977
کل نمایش مقالات
422302
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:16 اسفند 1384
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 998
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ریاضیات و ریاضیات کاربردی
 • هوش مصنوعی
روز برگزاری:24 مهر 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 999
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ریاضیات و ریاضیات کاربردی
 • هوش مصنوعی
روز برگزاری:16 مهر 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ریاضیات و ریاضیات کاربردی
 • هوش مصنوعی
روز برگزاری:15 مهر 1388
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 778
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ریاضیات و ریاضیات کاربردی
 • هوش مصنوعی
روز برگزاری:24 شهریور 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 49
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 761
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:23 شهریور 1390
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 839
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:23 شهریور 1391
استان: آذربايجان شرقى
شهر: تبریز
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 53
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 62
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:7 شهریور 1392
استان: يزد
شهر: یزد
Holders: دانشگاه یزد انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 41
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 56
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:12 شهریور 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 31
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:17 شهریور 1394
استان: گيلان
شهر: رشت
Holders:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 23
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:17 شهریور 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 17
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 30
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:15 شهریور 1396
استان: فارس
شهر: شیراز
Holders:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 102
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:6 شهریور 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 10
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 124
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:6 شهریور 1398
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
Holders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 159
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:19 شهریور 1399
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 16
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 15
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
روز برگزاری:10 شهریور 1400
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه اصفهان
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم های اطلاعاتی
Support