کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

358

کل صفحات

3251

درصد اصل مقالات

78%

کل استنادات

19

کل دریافت مقالات

3839

کل نمایش مقالات

232164

متوسط استناد مقاله

5.31

کل نویسندگان

1049

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 3 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

روز برگزاری: 22 اردیبهشت 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ژئومکانیک نفت ایران تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394مجموعه مقالات اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
پژوهشگران ارائه کننده: 316
تعداد کل مقالات: 106
تعداد کل صفحات: 1168
تعداد مقاله کامل: 106
تعداد نمایش مقالات: 112368
تعداد دریافت مقاله: 2494
تعداد ارجاعات: 16

دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

روز برگزاری: 5 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ژئومکانیک نفت ایران تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
پژوهشگران ارائه کننده: 547
تعداد کل مقالات: 183
تعداد کل صفحات: 1306
تعداد مقاله کامل: 103
تعداد نمایش مقالات: 86080
تعداد دریافت مقاله: 973
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

روز برگزاری: 2 بهمن 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
پژوهشگران ارائه کننده: 186
تعداد کل مقالات: 69
تعداد کل صفحات: 777
تعداد مقاله کامل: 69
تعداد نمایش مقالات: 33716
تعداد دریافت مقاله: 372
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت: (تعداد دریافت)