ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

تعداد مقالات
786 مقاله
کل صفحات
1213
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
0
کل نمایش مقالات
200017
متوسط استناد مقاله
0.00
کل نویسندگان
2317
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:26 مهر 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 315
تعداد کل مقالات: 105
تعداد کل صفحات: 139
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 32542
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 آبان 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 383
تعداد کل مقالات: 129
تعداد کل صفحات: 174
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 30053
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:19 آذر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:4 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
پژوهشگران ارائه کننده: 384
تعداد کل مقالات: 123
تعداد کل صفحات: 209
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 31199
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 دی 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
پژوهشگران ارائه کننده: 289
تعداد کل مقالات: 96
تعداد کل صفحات: 158
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 25310
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 دی 1396
استان: تهران
شهر: قرچک
Holders: دانشگاه علوم پزشکی ایران انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
پژوهشگران ارائه کننده: 318
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 186
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 28695
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:14 آذر 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1398
مجموعه مقالات بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
پژوهشگران ارائه کننده: 348
تعداد کل مقالات: 128
تعداد کل صفحات: 202
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 29375
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 280
تعداد کل مقالات: 95
تعداد کل صفحات: 145
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 22843
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی: (تعداد دریافت)
Support